1
Usnesení č. 3/2009 zastupitelstva obce Slup, konaného 11.3.2009


Zastupitelstvo, po projednání všech bodů programu, se usneslo takto :


…………………….. …………………………..

starosta místostarosta