Obec Slup

Dnes je Saturday 06/06/20,
svátek má Norbert

V sekci Rozvojové projekty budete průběžně seznamováni se střednědobými a dlouhodobými cíli
obce Slup

v oblasti rozvoje a investic do infrastruktury, podpory zaměstnanosti turismu apod., tak jak budou zastupitelstvem obce projednávány.
Na případné doprovodné dokumenty bude odkazováno do sekce Veřejné dokumenty.


Projekt

Dyjský Mlýnský náhon
environmentální, turistický a sociální rozvoj koridoru vodní cesty


Navrhovaný projekt je součástí širšího (víceletého) záměru rozvoje šetrné turistiky, kulturní krajiny a občanské společnosti v oblasti mezi Znojmem a Laa an der Thaya. Současný stav je charakterizován nízkým stupněm spolupráce mezi subjekty, které Dyjský Mlýnský náhon využívají, i mezi lidmi, kteří žijí v jeho okolí. Realizace projektu bude impulsem, který posílí sdružení obcí, podnikatelů, státních institucí, občanů a neziskových organizací, sledujících cíle dlouhodobého záměru. Přestože stálý průtok vody, originalita vodního díla a atraktivita jeho okolí přilákají každoročně vodáky ke splutí Mlýnského náhonu, tato cesta je plná překážek. Cílem projektu je jejich postupné odstraňování a zvýšení bezpečnosti, komfortu a atraktivity této rekreační vodní cesty (přeložení závlahových trubek, rekonstrukce mostů, vybudovaní míst pro přistání a odpočinek aj.). Přes značnou environmentální hodnotu (Mlýnský náhon je lokálním biokoridorem) je okolí náhonu na mnoha místech neudržované a znečištěné. Aktivity v rámci této priority zahrnují vyčištění toku, revitalizaci břehových porostů, odstranění a rekultivaci nelegálních skládek. Území mezi Znojmem a Laa/Thaya patří k turisticky málo navštěvovaným oblastem. Cílem projektu je zvýšit návštěvnost regionu vytvořením atraktivního turistického produktu, kombinujícího jízdu na lodi, jízdu na kole s poznáváním památek, pozorováním přírody a ochutnávkami vína. Bude vytvořena bezpečná cyklostezka koridorem Mlýnského náhonu, vodácká a cyklistická naučná stezka a zřízen turistický informační systém. Tyto aktivity podpoří také rozvoj malého podnikání: půjčování a servis loděk a kol, ubytování, stravování, průvodcovské služby. V letech 2002/03 bude realizována první etapa záměru. V jejím rámci bude vypracována studie a investiční záměr na odstranění překážek, vypracována strategie rozvoje území, zhodnocena environmentální hodnota koridoru, vytyčena trasa naučné cykloturistické stezky. V obcích zapojených do projektu budou instalovány informační panely a odpočívky pro turisty a bude vydána publikace s informacemi o vodním díle a o projektu. Ke spolupráci na  projektu a se žádostí o podporu z Phare CBC se připojila i  naše obec .
Návrh Územního plánu obce Slup (05/16/13)

Návrh Územního plánu obce Slup

V souladu se zákonnými nařízeními poskytujeme pracovní verzi Návrhu Územního plánu obce Slup k připomínkování široké veřejnosti. Své připomínky uplatněte obvyklým způsobem a dostupnými možnostmi na Obecním úřadu ve Slupi.

Soubor dokumentace tvoří tři soubory, dostupné v rubrice Veřejné dokumenty / Ostatní dokumenty

Odkaz na jednotlivé soubory, tvořící logické části.


Poznámka: V případě výkresové a grafické části respektujte dobu stahování, závislou na Vašem připojení na internet.

Děkujeme za Vaše názory, poznatky a připomínky.

Ing. František Jeleček
starosta obce