Obec Slup

Dnes je Středa 29.3.2017,
svátek má Taťána

Aktuální počasí na Znojemsku

Meteorologická stanice Kuchařovice - oblačnost: 8/8, teplota: -3.5° C
Teplota:-3.5° C
Oblačnost:zataženo (8/8)
Vítr:1 m/s
Kouřmo
1.2.2017 10 hod.
Předpověď počasí
Tlak vzduchu: 1024.3 hPa
Východ a západ slunce Východ: 06:39
Západ: 19:22
Dorůstající srpek, stáří měsíce: 17, další úplněk nastane 11.4. 8:08 Dorůstající srpek
Příští úplněk:
11.4. 8:08
Založeno DSO Strachotice - Slup (10.6.2007)
Dobrovolné sdružení obcí Strachotice - Slup

15. března bylo založeno dobrovolné sdružení obcí ( dále jen DSO ), jehož předmětem činnosti je zajištění odvádění a čistění odpadních vod. Ustavující schůze přijala stanovy sdružení a zvolila jeho orgány. Registrace sdružená byla potvrzena Krajským úřadem na počátku května. Po získání identifikačního čísla a po založení běžného účtu DSO zahájí  oficiálně svoji činnost. Pro občany  to bude  znamenat, že v dohledné době dojde k uzavírání smluv o odvodu a čistění odpadních vod,  ve kterých bude také dohodnut způsob placení záloh  stočného (nejlépe přes SIPO ). Po zahájení činnosti DSO dojde k odečtu počítadel a uhrazení stočného za uplynulé období od 30.10.2006 , kdy byla  kanalizace v obci spuštěna.  Další platby stočného budou realizovány podobně jako u vodného zálohami.

Pokud si chcete orientačně zjistit množství odčerpaných odpadních vod, musíte násobit hodnotu odečtenou na počítadle  ( bílé číslice )  2,4 krát. ( například : na počítadle bude odečten údaj 10. Výpočet : 10 x 2,4  = 24 m3 ).

(FJ)


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Problematika studní - informace pro občany (10.6.2007)
Pro informace o tématu studní si přečtěte informace zveřejněné ve Zpravodaji obce Slup.

Ing. František Jeleček

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Důležitá sdělení obecního úřadu (10.6.2007)

Novinky

  • Obec Slup uzavřela veřejnoprávní smlouvu s Městem Hrušovany nad Jevišovkou ve věci řešení přestupků. V minulém volebním období posuzovalo přestupky našich občanů Znojmo. Přestupkové řízení je spojeno s úhradou vzniklých nákladů, které platí obec, což pravděpodobně nevíte. V minulosti šlo o částku 500,- Kč za každý případ. Město Znojmo od 1.1.2007 zvýšilo své požadavky na 2.500,- Kč. Proto jsme uzavřeli veřejnoprávní smlouvu s Hrušovany nad Jevišovkou, kde sazba zůstává stejná 500,- Kč. Přestupková komise musí, pro výkon své funkce, splňovat určité odborné požadavky , což je možné zajistit jen u obecních úřadů vyššího stupně. V obci přestupková komise z tohoto důvodu není.
  • Česká národní banka vydá v měsíci říjnu zlatou minci s reliéfem vodního mlýna ve Slupi. V minulosti byla vydána série 10 mincí s námětem architektonicky zajímavých staveb. Mince s námětem vodního mlýna je součástí podobné série, která se zabývá technickými památkami. Slavnostní uvedení mince do oběhu proběhne v prostorách mlýna za účasti významných osobností, včetně guvernéra ČNB.
  • V dubnu byly dokončeno rozšíření rozvodů vody v obci. Každý má nyní možnost se napojit na veřejný rozvod vody. Za první čtvrtletí 2007 bylo u pitného stojanu na náměstí v Oleksovičkách odebráno 45m3 vody. 45 tisíc litrů vody zřejmě nikdo nevypil .
  • Na jednání, které svolal Krajský úřad Jihomoravského kraje, bylo prezentováno zařazení navrhovaných protipovodňových opatření do prováděcí studie. Požadavek obce na usměrnění rozlivů vod řeky Dyje v oblasti Slupi a Oleksoviček tak, aby nedošlo k újmám na majetku byl akceptován. Nově jsme vznesli požadavek na provedení obtoku v těsné blízkosti mlýna, kterým by bylo možno řešit extremní průtok, který stávající profil nepřevede. S řešením souhlasí i Technické muzeum v Brně, neboť toto opatření by napomohlo ušetřit mlýn od možného poškození.
  • Obec získala dotace na výměnu oken v mateřské škole a na uspořádání Slavností chleba 2007, které se budou konat 8.září.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu