Obec Slup

Dnes je Monday 03/30/20,
svátek má Arnošt
Uzavírka silnice III/3978 v průtahu obce Slup (10/23/07)
Dne 28.10.2007 bude provedena úplná uzavírka silIII/398 7 v průtahu obce Slup. Délka uzavírky - 1 km, délka objížďky 13 km. Objízdná trasa je vedena od Znojma přes Strachotice - Hrádek do Jaroslavic. Podobně potom i zpět do Znojma. Uzavírka se dotkne i provozu veřejné linkové dopravy, kterou provozuje BDS, s.r.o. Božice a zvláštní linkové dopravy - Petr Chochola. Spoje po spoji č. 10, který pojede ještě normální trasou ( vyjíždí ze Znojma v 7.00 hod.), pojedou po objízdné trase, zastávka Slup bude přeložena do Oleksoviček. Ze Znojma pojede autobus do Oleksoviček přes Jaroslavice ( Znojmo - Strachotice - Hrádek - Jaroslavice  - Oleksovičky a zpět ).
Obecní úřad
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Žádost PČR OŘ Znojmo o spolupráci při prevenci kriminality (06/22/07)
Pro aktuální informace a spolupráci při prevenci kriminality prosím navštivte uvedené stránky Regionální informace PČR Znojmo
Tyto stránky budou svým odkazem trvale dostupné v sekci Obec a rubrice Užitečné odkazy

Oslovující dopis >>>Text žádosti
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Založeno DSO Strachotice - Slup (06/10/07)
Dobrovolné sdružení obcí Strachotice - Slup

15. března bylo založeno dobrovolné sdružení obcí ( dále jen DSO ), jehož předmětem činnosti je zajištění odvádění a čistění odpadních vod. Ustavující schůze přijala stanovy sdružení a zvolila jeho orgány. Registrace sdružená byla potvrzena Krajským úřadem na počátku května. Po získání identifikačního čísla a po založení běžného účtu DSO zahájí  oficiálně svoji činnost. Pro občany  to bude  znamenat, že v dohledné době dojde k uzavírání smluv o odvodu a čistění odpadních vod,  ve kterých bude také dohodnut způsob placení záloh  stočného (nejlépe přes SIPO ). Po zahájení činnosti DSO dojde k odečtu počítadel a uhrazení stočného za uplynulé období od 30.10.2006 , kdy byla  kanalizace v obci spuštěna.  Další platby stočného budou realizovány podobně jako u vodného zálohami.

Pokud si chcete orientačně zjistit množství odčerpaných odpadních vod, musíte násobit hodnotu odečtenou na počítadle  ( bílé číslice )  2,4 krát. ( například : na počítadle bude odečten údaj 10. Výpočet : 10 x 2,4  = 24 m3 ).

(FJ)

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu