Obec Slup

Dnes je Wednesday 04/01/20,
svátek má Hugo
Informace Finančního úřadu ve Znojmě k daňovému přiznání FO (6.3.2008)
Níže uvedená informace Finančního úřadu, zaslaná na obecní úřady v jeho působnosti, byla formálně upravena pro daňové poplatníky pro účely přímé prezentace
(WM)


Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob


Finanční úřad ve Znojmě, v rámci projektu zlepšování služeb České daňové správy, vychází v období podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 vstříc daňovým poplatníkům a rozšiřuje běžně  poskytované služby na úseku  podatelny, tj. poskytování řádných tiskopisů a výběru podání, a provozní doby  následovně:

Rozšířené úřední hodiny


od 25. do 28. března 2008
každý den do 18.00 hod. na všech finančních úřadech
 • 29. března 2008
  od 8.00 do 12.00 hod.
 • 31. března 2008
  http://cds.mfcr.czod 8.00 do 18.00 hod. na všech finančních úřadech


Výjezdy pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí


O co půjde?


K usnadnění podání daňového přiznání, zejména k dani z příjmů fyzických osob, nabízí pracovníci finančních úřadů možnost podat daňové přiznání na předem určených místech ve vybraných obcích.


O jaké obce jde?


Jedná se zejména o obce s pověřeným obecním úřadem (tzv. „dvojkové obce“), jejichž starostové pro­jevili zájem o výjezdy pracovníků finančních úřadů.


Kde se to dozvím?


Seznam vybraných obcí včetně informací o konkrétních dnech, hodinách a místu možného podání daňového přiznání je publikován na in­ternetových stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cza na vývěskách jednotlivých finančních úřadů. Finanční ředitelství budou tuto infor­maci zveřejňovat také prostřednictvím místního tisku.Jak podat daňové přiznání bez návštěvy finančního úřadu?


Využijte možnost podat daňové přiznání elektronicky.

Kde tuto možnost najdete?


Na internetových stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz , v sekci „Daně elektronicky“, je funkční aplikace „EPO-elektronické podání“, která umožňuje podávat daňové přiznání elektronickou ces­tou.


Co k tomu potřebujete?


Přístup a využívání internetových stránek české daňové správy neklade na vybavení počítače zvláštní technické požadavky. Otestování počítače pro elektronické podání lze ověřit v rámci vlastní aplikace. V případě, že se vyskytnou technické problémy při využívání aplikace, je možné nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy adis@mfcr.cz.


Jaké jsou další požadavky?


Vzhledem k tomu, že se pracuje s reálnými údaji, vedenými u jed­notlivých finančních úřadů, je nutné dbát na dodržování bezpečnosti přístupu k těmto údajům. Proto je nutné pořídit si tzv. kvalifikovaný certifikát občana, který je nutnou podmínkou pro komunikaci se státní správou s použitím elektronického podpisu. Aktuální seznam poskytovatelů certifikačních služeb je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), v sekci „Rady a služby“, pod odkazem „E-podpis“. Cena kvalifikovaného certifikátu je pro občany od 190 Kč včetně DPH s platností jeden rok.Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Nabídka zdravotně znevýhodněným spoluobčanům - vzdělávací projekt (17.2.2008)

Občanské sdružení

logo_vozzn

VOZÍČKÁŘI ZNOJEMSKA

Vážení spoluobčané

Chtěli bychom Vás seznámit s projektem občanského sdružení Vozíčkáři Znojemska a EuroEduca o.s. „ Už zase skáču přes kaluže“, který je určen pro zdravotně znevýhodněné občany okresu Znojmo.

Cílem tohoto projektu je aktivizace těchto osob a jejich opětovného začlenění do společnosti v průběhu 24 měsíců.

Předpokládá se, že se ho zúčastní 40 zájemců.V tomto projektu budou mimo jiné realizovány tyto aktivity

 • účetnictí
 • daňová evidence
 • základy podnikání
 • technicko-administrativní pracovník
 • základy obsluhy PC
 • tvorba www stránek
 • ECDL-PC v rozsahu MS Office
 • Grafik v Corelu a Photoshopu
 • a další ...

Těšíme se na Váš zájemSmíšková Alena
předseda sdružení

Zájemci nás mohou kontaktovat na adrese

Vozíčkáři Znojemska, občanské sdružení, Znojmo, Kotkova 14, 66902 Znojmo

Více informací

www.porbar.org
por.bar@seznam.cz
nebo na telefonu: 739 420577

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Tříkrálová sbírka 2008 (02/06/08)
Do Tříkrálové sbírky , jejíž celkový výtěžek činil v okrese Znojmo 1 132 199,- Kč, přispěli občané naší obce  částkou 12.994,50 Kč. Chtěli bychom touto cestou poděkovat páteru Josefu Kohoutkovi a koledníkům , kteří obětavě  roznášeli radost a pohodu do našich domovů. Velký dík patří rovněž všem dárcům, kteří přispěli do sbírky a projevili tak svoji lidskost a snahu pomoci lidem v tísni.

Záměry Tříkrálové sbírky Oblastní charity Znojmo pro rok 2008

   * Domov pro matky v tísni – vybavení nové budovy Domova
   * Denní stacionář sv. Damiána – rekonstrukce budovy, provoz zařízení
   * Charitní ošetřovatelská služba – příspěvek na nákup automobilu
   * Krizový dobrovolný tým – nákup hmotné pomoci pro nenadálé situace, provoz a vzdělávání týmu
   * Chráněná dílna sv. Kláry – nákup materiálu a provoz zařízení
   * Osobní asistence – provoz Klubu s asistencí (canisterapie, hipoterapie)
   * Příspěvek na dokrytí provozních nákladů charitních zařízení
   * Rekonstrukce sýpky ve Znojmě - Hradišti
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu