Obec Slup

Dnes je Tuesday 02/25/20,
svátek má Liliana
Knihovna na webu (05/21/08)

Informace


Obecní knihovna má svoji rubriku v rámci sekce Obec Slup s názvem Obecní knihovna a veřejný internet. Odkazy jsou dále směřovány na internetové stránky knihovny, pro sdělení a aktuální informace je v rámci sekce Aktuálně přidána rubrika aktualit.
Počet názorů na článek: 1 Zobrazit názory Přidat názor

Přečtete si ve Zpravodaji (04/23/08)

Informace z jarního Zpravodaje obce Slup

 • Jak jsme vás již informovali, vytočením čísel tísňového volání 150 , nebo 112 se neohlásí operační středisko ve Znojmě, ale v Brně. V případě ohlašování požáru použijte také číslo 515 235 150, nebo 777 707 102 , kterým zmobilizujete místní zásahovou jednotku. Čím rychlejší zásah, tím menší škody na majetku .

 • II. Čulský košt vín se uskuteční v sobotu 24.5.2008 od 14.00 hodin v kulturním domě ve Slupi. Od 20.30 hodin zahraje k tanci i poslechu Duo ADRIEN. Občerstvení zajištěno. Pořadatelé — skupina místních vinařů, pod záštitou Obecního úřadu ve Slupi, se těší na vaši návštěvu.

 • Jednoduchá pozemková úprava prováděna v katastru obce Slup skončila. V této souvislosti upozorňujeme vlastníky pozemků, kteří pozemky pronajímali, že se stávají nově plátci daně z nemovitostí. Podobně upozorňujeme vlastníky ,u kterých došlo ke změně výměry, že tyto nové skutečnosti je třeba oznámit Finančnímu úřadu. Nejpozdější termínem k ohlášení změn je 31.leden 2009.

 • V návaznosti započne v nejbližší době, na ukončenou jednoduchou pozemkovou úpravu, komplexní pozemková úprava, opět v katastrálním území Slup. Komplexní pozemkovou úpravu bude opět provádět firma GEOREAL.

 • Žádost o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na komplexní rekonstrukci hasičské zbrojnice a zvelebení jejího okolí byla regionálním odborem SZIF v Brně zamítnuta pro nedostatek finančních prostředků. I přes to hodlá obec zahájit úpravy v závěru tohoto roku.

 • Zastupitelstvo obce schválilo vydání obecně závazné vyhlášky týkající se volného pohybu psů po obci. Vyhláška již vstoupila v platnost a volný pohyb psů je omezen pouze na tři lokality v katastrálních územích obce. Jinde je volný pohyb psů ( tedy bez vodítka ) zakázán. Vyhláška, včetně příloh, je veřejnosti dostupná i na internetových stránkách obce (www.slup.cz)

 • Připravuje se nová obecně závazná vyhláška, týkající se stanovení místního poplatku za zhodnocení pozemku výstavbou kanalizace a vodovodu. Určení výše poplatku řeší metodické stanovisko zaslané Ministerstvem financí. Zaplacení poplatku se nebude týkat těch, kteří poukázali smluvně dohodnutou výši daru na budování kanalizace. Ti, kteří smluvní částku neuhradili, mají definitivně poslední šanci na zaplacení. Místní poplatek je obdobou daně a je vymahatelný. Může skončit i propadnutím majetku.

 • Počátkem měsíce května dojde k opravě místní komunikace „kolem okálů“ ve Slupi a úseků místních komunikací v Oleksovičkách.

 • Záštitu nad „Slavnostmi chleba 2008“ převzal hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Stanislav Juránek. Akce proběhne 6.9.2008 v areálu před NKP – vodním mlýnem ve Slupi.

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Informace Finančního úřadu ve Znojmě k daňovému přiznání FO (6.3.2008)
Níže uvedená informace Finančního úřadu, zaslaná na obecní úřady v jeho působnosti, byla formálně upravena pro daňové poplatníky pro účely přímé prezentace
(WM)


Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob


Finanční úřad ve Znojmě, v rámci projektu zlepšování služeb České daňové správy, vychází v období podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 vstříc daňovým poplatníkům a rozšiřuje běžně  poskytované služby na úseku  podatelny, tj. poskytování řádných tiskopisů a výběru podání, a provozní doby  následovně:

Rozšířené úřední hodiny


od 25. do 28. března 2008
každý den do 18.00 hod. na všech finančních úřadech
 • 29. března 2008
  od 8.00 do 12.00 hod.
 • 31. března 2008
  http://cds.mfcr.czod 8.00 do 18.00 hod. na všech finančních úřadech


Výjezdy pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí


O co půjde?


K usnadnění podání daňového přiznání, zejména k dani z příjmů fyzických osob, nabízí pracovníci finančních úřadů možnost podat daňové přiznání na předem určených místech ve vybraných obcích.


O jaké obce jde?


Jedná se zejména o obce s pověřeným obecním úřadem (tzv. „dvojkové obce“), jejichž starostové pro­jevili zájem o výjezdy pracovníků finančních úřadů.


Kde se to dozvím?


Seznam vybraných obcí včetně informací o konkrétních dnech, hodinách a místu možného podání daňového přiznání je publikován na in­ternetových stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cza na vývěskách jednotlivých finančních úřadů. Finanční ředitelství budou tuto infor­maci zveřejňovat také prostřednictvím místního tisku.Jak podat daňové přiznání bez návštěvy finančního úřadu?


Využijte možnost podat daňové přiznání elektronicky.

Kde tuto možnost najdete?


Na internetových stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz , v sekci „Daně elektronicky“, je funkční aplikace „EPO-elektronické podání“, která umožňuje podávat daňové přiznání elektronickou ces­tou.


Co k tomu potřebujete?


Přístup a využívání internetových stránek české daňové správy neklade na vybavení počítače zvláštní technické požadavky. Otestování počítače pro elektronické podání lze ověřit v rámci vlastní aplikace. V případě, že se vyskytnou technické problémy při využívání aplikace, je možné nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy adis@mfcr.cz.


Jaké jsou další požadavky?


Vzhledem k tomu, že se pracuje s reálnými údaji, vedenými u jed­notlivých finančních úřadů, je nutné dbát na dodržování bezpečnosti přístupu k těmto údajům. Proto je nutné pořídit si tzv. kvalifikovaný certifikát občana, který je nutnou podmínkou pro komunikaci se státní správou s použitím elektronického podpisu. Aktuální seznam poskytovatelů certifikačních služeb je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), v sekci „Rady a služby“, pod odkazem „E-podpis“. Cena kvalifikovaného certifikátu je pro občany od 190 Kč včetně DPH s platností jeden rok.Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu