Obec Slup

Dnes je Sunday 07/12/20,
svátek má Bořek
Hřiště pro naše děti (07/20/09)

V nedávné době došlo v prostoru před hasičskou zbrojnicí k osazení herních prvků dětského hřiště " U Floriánka". Na herní prvky byla vynaložena částka 201.000,- Kč. Obec na nákup získala 120.000,- Kč investičních prostředků z dotace Jihomoravského kraje. Cena věžové sestavy se skluzavkou je 100.000,- Kč, cena kolotoče 50.000,- Kč, závěsné houpačky 35.000,- Kč a pružinového houpadla 16.000,- Kč. Doplatek, včetně předchozí úpravy terénu a úpravy doskokových ploch, byl hrazen z prostředků obce.

Dětské hřiště je určeno zejména dětem do věku 6 - 7 let, které by si zde měly hrát za dozoru rodičů. Ve vztahu k uvedeným cenám je nepříjemnou skutečností, že si zde hrají děti bez dozoru, které zkoušejí různým způsobem odolnost konstrukcí a použitých materiálů. Podobný přístup však má i starší mládež, která by mohla určitě vyniknout jiným způsobem.

Dětské hřiště v současné podobě není finálním produktem. Bude oploceno, doplněno městským mobiliářem ( lavičky atd.) a bude zde i zóna pro děti starší, určená pro míčové hry. Celý areál bude zatravněn a osazen stromy a keřy, které budou vytvářet protihlukovou barieru a zvyšovat bezpečnost dětí. Kolem hřiště bude vybudován nový chodník, včetně několika nových parkovacích míst v klidové zóně. S realizací úpravy celého prostoru se počítá ještě v tomto roce.


Schematické řešení je uvedeno v obrazové příloze.

Knihovna na webu (05/21/08)

Informace


Obecní knihovna má svoji rubriku v rámci sekce Obec Slup s názvem Obecní knihovna a veřejný internet. Odkazy jsou dále směřovány na internetové stránky knihovny, pro sdělení a aktuální informace je v rámci sekce Aktuálně přidána rubrika aktualit.

Přečtete si ve Zpravodaji (04/23/08)

Informace z jarního Zpravodaje obce Slup

  • Jak jsme vás již informovali, vytočením čísel tísňového volání 150 , nebo 112 se neohlásí operační středisko ve Znojmě, ale v Brně. V případě ohlašování požáru použijte také číslo 515 235 150, nebo 777 707 102 , kterým zmobilizujete místní zásahovou jednotku. Čím rychlejší zásah, tím menší škody na majetku .

  • II. Čulský košt vín se uskuteční v sobotu 24.5.2008 od 14.00 hodin v kulturním domě ve Slupi. Od 20.30 hodin zahraje k tanci i poslechu Duo ADRIEN. Občerstvení zajištěno. Pořadatelé — skupina místních vinařů, pod záštitou Obecního úřadu ve Slupi, se těší na vaši návštěvu.

  • Jednoduchá pozemková úprava prováděna v katastru obce Slup skončila. V této souvislosti upozorňujeme vlastníky pozemků, kteří pozemky pronajímali, že se stávají nově plátci daně z nemovitostí. Podobně upozorňujeme vlastníky ,u kterých došlo ke změně výměry, že tyto nové skutečnosti je třeba oznámit Finančnímu úřadu. Nejpozdější termínem k ohlášení změn je 31.leden 2009.

  • V návaznosti započne v nejbližší době, na ukončenou jednoduchou pozemkovou úpravu, komplexní pozemková úprava, opět v katastrálním území Slup. Komplexní pozemkovou úpravu bude opět provádět firma GEOREAL.

  • Žádost o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na komplexní rekonstrukci hasičské zbrojnice a zvelebení jejího okolí byla regionálním odborem SZIF v Brně zamítnuta pro nedostatek finančních prostředků. I přes to hodlá obec zahájit úpravy v závěru tohoto roku.

  • Zastupitelstvo obce schválilo vydání obecně závazné vyhlášky týkající se volného pohybu psů po obci. Vyhláška již vstoupila v platnost a volný pohyb psů je omezen pouze na tři lokality v katastrálních územích obce. Jinde je volný pohyb psů ( tedy bez vodítka ) zakázán. Vyhláška, včetně příloh, je veřejnosti dostupná i na internetových stránkách obce (www.slup.cz)

  • Připravuje se nová obecně závazná vyhláška, týkající se stanovení místního poplatku za zhodnocení pozemku výstavbou kanalizace a vodovodu. Určení výše poplatku řeší metodické stanovisko zaslané Ministerstvem financí. Zaplacení poplatku se nebude týkat těch, kteří poukázali smluvně dohodnutou výši daru na budování kanalizace. Ti, kteří smluvní částku neuhradili, mají definitivně poslední šanci na zaplacení. Místní poplatek je obdobou daně a je vymahatelný. Může skončit i propadnutím majetku.

  • Počátkem měsíce května dojde k opravě místní komunikace „kolem okálů“ ve Slupi a úseků místních komunikací v Oleksovičkách.

  • Záštitu nad „Slavnostmi chleba 2008“ převzal hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Stanislav Juránek. Akce proběhne 6.9.2008 v areálu před NKP – vodním mlýnem ve Slupi.


Obsah sekce Informace obecního úřadu