Obec Slup

Dnes je Sunday 08/25/19,
svátek má Radim
Informace pro prodejce při Slavnostech chleba 2009 (08/14/09)

Nepřehlédněte!

Přihlášku prodejců na akci Slavnosti chleba ve Slupi, 5. září 2009 je třeba do 31.8.2009 zaslat na Obecní úřad ve Slupi.

Použijte k tomuto účelu přiloženou přihlášku, kterou vyplněnou a vybavenou náležitostmi (podpis, razítko) doručte klasickou poštou do uvedeného termínu.

Přímý odkaz na dokument (v sekci Veřejné dokumenty/Ostatní dokumenty je dostupná verze v MS Wordu)

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši účast.

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Hřiště pro naše děti (07/20/09)

V nedávné době došlo v prostoru před hasičskou zbrojnicí k osazení herních prvků dětského hřiště " U Floriánka". Na herní prvky byla vynaložena částka 201.000,- Kč. Obec na nákup získala 120.000,- Kč investičních prostředků z dotace Jihomoravského kraje. Cena věžové sestavy se skluzavkou je 100.000,- Kč, cena kolotoče 50.000,- Kč, závěsné houpačky 35.000,- Kč a pružinového houpadla 16.000,- Kč. Doplatek, včetně předchozí úpravy terénu a úpravy doskokových ploch, byl hrazen z prostředků obce.

Dětské hřiště je určeno zejména dětem do věku 6 - 7 let, které by si zde měly hrát za dozoru rodičů. Ve vztahu k uvedeným cenám je nepříjemnou skutečností, že si zde hrají děti bez dozoru, které zkoušejí různým způsobem odolnost konstrukcí a použitých materiálů. Podobný přístup však má i starší mládež, která by mohla určitě vyniknout jiným způsobem.

Dětské hřiště v současné podobě není finálním produktem. Bude oploceno, doplněno městským mobiliářem ( lavičky atd.) a bude zde i zóna pro děti starší, určená pro míčové hry. Celý areál bude zatravněn a osazen stromy a keřy, které budou vytvářet protihlukovou barieru a zvyšovat bezpečnost dětí. Kolem hřiště bude vybudován nový chodník, včetně několika nových parkovacích míst v klidové zóně. S realizací úpravy celého prostoru se počítá ještě v tomto roce.


Schematické řešení je uvedeno v obrazové příloze.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Knihovna na webu (05/21/08)

Informace


Obecní knihovna má svoji rubriku v rámci sekce Obec Slup s názvem Obecní knihovna a veřejný internet. Odkazy jsou dále směřovány na internetové stránky knihovny, pro sdělení a aktuální informace je v rámci sekce Aktuálně přidána rubrika aktualit.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu