Obec Slup

Dnes je Thursday 06/04/20,
svátek má Dalibor
Informace ke komunálním volbám (08/16/10)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

tato informace je dostupná i na úřední desce Obce Slup, včetně její elektronické obdoby


V souladu s ust. § 15odst. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji:

Pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku, minimální počet členů okrskové komise 5.

Ing. František Jeleček,
starosta obce Slup v.r.


Připomínkujte návrh nového jízdního řádu autobusu - linky 820 (04/15/10)

Návrh nového jízdního řádu autobusu od 1.7.2010

V součastné době je připomínkován návrh nového jízdního řádu autobusu – linky 820 ( Znojmo – Jaroslavice – Dyjákovice – Hevlín ), který bude platit od 1.7.2010 v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

S návrhem nového jízdního řádu linky 820 se lze seznámit na KORDIS JMK

Případné připomínky a podněty k uvedenému jízdnímu řádu zasílejte na uvedené kontakty:


Sněhová nadílka - radost dětí a starosti dospělých (01/19/10)

V letošním roce nám nadělila paní Zima neobvyklé množství sněhu. Tak jak je uvedeno v názvu, lze očekávat problémy

Celkem ho zatím napadlo úctyhodných 45 cm. Sněhová nadílka dělá velké starosti zaměstnancům obce při jeho odklízení. Pro prohrnutí chodníků používají i závěsnou radlici, kterou si vyrobili.

Pokud však chceme udržet chodníky v trvale pochůzném stavu, nelze se obejít bez spolupráce občanů. Nyní řešíme i nutnost opravy traktoru, takže v časovém skluzu bude i úprava komunikací. Žádáme proto o porozumění.

Další problémy lze čekat v případě náhlé oblevy. Ve vlastním zájmu soustřeďujte přebytky sněhu na místech, kde jejich tání nebude problémem pro vás a vaše okolí.

Ing. F. Jeleček
starosta obceObsah sekce Informace obecního úřadu