Obec Slup

Dnes je Wednesday 01/29/20,
svátek má Zdislava
Opravy místních komunikací (08/22/10)

Omezení provozu na místních komunikacích

Od pondělí 23.srpna 2010 budou prováděny stavební práce na trubním propustku přes obtok ve Slupi. Bude odstraněno stávající betonové zábradlí a nahrazeno novou úpravou. Z tohoto důvodu bude přemostění do konce týdne neprůjezdné!!!

Rovněž od pondělí 23.srpna 2010 bude prováděna výměna silničních obrubníků v úseku RD paní Hápové - RD pan Pesau. V části rozvodí bude k obrubníkům položena do betonu přídlažba pro zajištění odtoku dešťových vod do místa zneškodnění.Z tohoto důvodu žádáme bydlící v tomto úseku, aby čerstvě osazené obrubníky nepřejížděli a rovněž aby v době stavebních prací v ulici neparkovali.

Položení vlastní vrstvy asfaltového betonu, včetně asfaltového slepovacího postřiku, proběhne v tomto úseku mezi 1. a 3. září. V této době bude tento úsek až po křižovatku se sil. III třídy neprůjezdný a bude zde platit opět zákaz parkování. Podobně mezi 1. a 3. září bude neprůjezdný, ze stejného důvodu , úsek ze Slupi na Oleksovičky, od křižovatky se sil. III třídy až po trubní propust. V tomto období bude také upraven cca 150 metrový úsek místní komunikace od mlýna k RD Řezníčkových.

Ing.František Jeleček
starosta obce Slup

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Informace ke komunálním volbám (08/16/10)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

tato informace je dostupná i na úřední desce Obce Slup, včetně její elektronické obdoby


V souladu s ust. § 15odst. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji:

Pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku, minimální počet členů okrskové komise 5.

Ing. František Jeleček,
starosta obce Slup v.r.

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Připomínkujte návrh nového jízdního řádu autobusu - linky 820 (04/15/10)

Návrh nového jízdního řádu autobusu od 1.7.2010

V součastné době je připomínkován návrh nového jízdního řádu autobusu – linky 820 ( Znojmo – Jaroslavice – Dyjákovice – Hevlín ), který bude platit od 1.7.2010 v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

S návrhem nového jízdního řádu linky 820 se lze seznámit na KORDIS JMK

Případné připomínky a podněty k uvedenému jízdnímu řádu zasílejte na uvedené kontakty:

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu