Obec Slup

Dnes je Sobota 23.3.2019,
svátek má Ivona
Opravy místních komunikací (22.8.2010)

Omezení provozu na místních komunikacích

Od pondělí 23.srpna 2010 budou prováděny stavební práce na trubním propustku přes obtok ve Slupi. Bude odstraněno stávající betonové zábradlí a nahrazeno novou úpravou. Z tohoto důvodu bude přemostění do konce týdne neprůjezdné!!!

Rovněž od pondělí 23.srpna 2010 bude prováděna výměna silničních obrubníků v úseku RD paní Hápové - RD pan Pesau. V části rozvodí bude k obrubníkům položena do betonu přídlažba pro zajištění odtoku dešťových vod do místa zneškodnění.Z tohoto důvodu žádáme bydlící v tomto úseku, aby čerstvě osazené obrubníky nepřejížděli a rovněž aby v době stavebních prací v ulici neparkovali.

Položení vlastní vrstvy asfaltového betonu, včetně asfaltového slepovacího postřiku, proběhne v tomto úseku mezi 1. a 3. září. V této době bude tento úsek až po křižovatku se sil. III třídy neprůjezdný a bude zde platit opět zákaz parkování. Podobně mezi 1. a 3. září bude neprůjezdný, ze stejného důvodu , úsek ze Slupi na Oleksovičky, od křižovatky se sil. III třídy až po trubní propust. V tomto období bude také upraven cca 150 metrový úsek místní komunikace od mlýna k RD Řezníčkových.

Ing.František Jeleček
starosta obce Slup

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Informace ke komunálním volbám (16.8.2010)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

tato informace je dostupná i na úřední desce Obce Slup, včetně její elektronické obdoby


V souladu s ust. § 15odst. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji:

Pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku, minimální počet členů okrskové komise 5.

Ing. František Jeleček,
starosta obce Slup v.r.

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Připomínkujte návrh nového jízdního řádu autobusu - linky 820 (15.4.2010)

Návrh nového jízdního řádu autobusu od 1.7.2010

V součastné době je připomínkován návrh nového jízdního řádu autobusu – linky 820 ( Znojmo – Jaroslavice – Dyjákovice – Hevlín ), který bude platit od 1.7.2010 v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

S návrhem nového jízdního řádu linky 820 se lze seznámit na KORDIS JMK

Případné připomínky a podněty k uvedenému jízdnímu řádu zasílejte na uvedené kontakty:

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu