Obec Slup

Dnes je Monday 05/25/20,
svátek má Viola
Žádost o poskytnutí sponzorského daru (08/12/11)

Slavnosti chleba ve Slupi

VII. ročník, sobota 3. září 2011
web Slavností chleba >>>


Obec Slup pořádá každoročně začátkem měsíce září akci „Slavností chleba“. Jde o celodenní přehlídku folklorních souborů z Moravy, Slovenska i Rakouska konanou v přírodním amfiteátru u Národní kulturní památky – Vodního mlýna. Ve stejné době se odehrává v přilehlé návsi obce jarmark s více než šedesáti stánky, včetně ukázek historických řemesel. Přehlídku historických tradic doplňuje vůně čerstvého chleba, který se peče a prodává po celý den.

Smyslem slavností je umožnit setkání a vzájemné poznání obyvatel česko-rakouského příhraničí a podpora rozvoje folklorních tradic v obci a v blízkém okolí. Příjmy ze vstupného, včetně dotace obce, nepokrývají nejnutnější náklady. Protože chceme tuto tradiční akci udržet, obracíme se na širokou veřejnost s prosbou o poskytnutí sponzorského daru daru.


Děkujeme všem za poskytnuté dary.


Za spolupořadatele akce

Ing. František Jeleček
starosta obce Slup

Žádost o podporu (PDF)

Dovolená v úřadovně OÚ ve Slupi (08/08/11)

Nepřehlédněte!

Oznamujeme, že od 15.8. do 22.8. 2011 bude na Obecním úřadě ve Slupi čerpána dovolená.

V této době nebudou standardní úřední hodiny a své požadavky na starostu, resp. místostarostu je možné poslat e-mailem.


Zpravodaj obce Slup (červen 2011) (06/27/11)

Informace

Do sekce Veřejné dokumenty / Zpravodaj obce Slup bylo přidáno vydání červen 2011.


Přímý odkaz na Zpravodaj obce Slup, Svazek 13, Vydání 2 (červen 2011)

Obsah sekce Informace obecního úřadu