Obec Slup

Dnes je Tuesday 07/14/20,
svátek má Karolína
Vojenský přesun Brno - Šatov (04/23/07)
Dne 1. 5. 2007 v odpoledních hodinách mezi 14.00-15.00 hod. bude příchodem osádky pěchotního srubu MJ-S 3 Zahrada završen několikadenní přesun z Brna do Šatova.
Pro přesun byla vybrána trasa z obce Miroslav přes obce Božice a Slup do Šatova (do Miroslavy bude zajištěn převoz nákladním automobilem).

Plánovaná aktivita souvisí se zájmem Technického muzea v Brně o československé opevnění na jižní Moravě, zejména s pěchotním srubem MJ-S 3 "Zahrada" v Areálu československého opevnění Šatov.
Hlavním záměrem připravované akce je představit touto zajímavou formou historii armády, předvést ukázky z historie vývoje uniforem a výstroje armády v různých časových obdobích a to prostřednictvím nevšedního zážitku při příchodu účastníků přesunu k pěchotnímu srubu MJ-S 3 "Zahrada" v Šatově. Předvedeny budou uniformy z 30. let (Československá armáda, četnictvo), dále uniformy z 60. let a také uniformy a výstroj současné Armády ČR.
Připravovaná akce je společnou akcí Technického muzea v Brně, Výcvikové základny Vyškov Armády ČR, Klubů vojenské historie (43. pěší pluk Brno, Klub vojenské historie ARCO JIHLAVA-BRNO) či Klubů věnující se podobné tématice (Klub policejní historie Četnická stanice Brno, atd.). V rámci přesunu představíme zájemcům z řad veřejnosti historii naší armády a také současnou armádu České republiky, zejména používané uniformy a výstroj.
Přesun bude zahájen dne 27.4. v odpoledních hodinách (14.00-14.30) nástupem osádky a účastnících se vojáků u budovy Technického muzea v Brně v Králově Poli. Zde budou přistaveny nákladní automobily pro převoz do výchozího místa zahájení přesunu v obci Miroslav. Zde bude druhý den (v sobotu ráno 28.4.) zahájen pěší přesun po vybrané trase do Šatova. Přesun bude ukončen v úterý 1.5. v odpoledních hodinách příchodem účastníků přesunu k pěchotnímu srubu MJ-S 3 "Zahrada" v Šatově.

Firma Colas dokončila opravu místní komunikace ke mlýnu. (04/04/07)

Obsah sekce Události v obci