Obec Slup

Dnes je Saturday 02/22/20,
svátek má Petr
Dvě výročí v obci - ohlédnutí (09/25/08)

OSLAVA 105. VÝROČÍ HASIČSKÉHO SBORU

znak SDH

a

780. VÝROČÍ OBCE SLUP

se uskutečnila v sobotu 20. září 2008 na hřišti SFK Slup

V sobotu 20. září oslavila obec výročí 780 let . V listině padělané ve 12. století je prvně Slup zmíněna k roku 1046 .V pravé listině se však mluví o Slupi až roku 1228. Od roku 1860 je pak obec povýšena na městečko ( městys ). Obec má bohatou historii a je třeba do ní zapsat i ty, kteří se v posledním období zasadili o její vzestup, ať jako čelní představitelé, či jako občané, kteří se podíleli na udržení tradic, kultury, sportu, nebo přispěli nezištnou prací k jejímu rozvoji.

Zároveň s výročím obce slavil 105. výročí od svého vzniku i Sbor dobrovolných hasičů. Od roku 1994, kdy sbor získal první automobil, se odehrála řada významných vývojových změn, které vedly až k dosažení současného stavu. Mimo řádné výstroje a výzbroje má zásahová jednotka k dispozici tři požární automobily, A31 CAS8, CAS32-T148 a CAS32-T 815. Výborné výsledky trvale dosahují hasiči i v oblasti požárních sportů. Pro obec se 420 občany jsou hasiči tou nejlepší vizitkou.

I přes nepřízeň počasí proběhly slavnosti podle programu. V jeho úvodu svedly hasičské sbory okrsku boj o dosažení nejlepšího času v požárním útoku. Slupští hasiči postavili čtyři družstva, představili se nejen senioři, ale i družstvo chlapců a dívek. Po vyhlášení výsledků došlo k ocenění zasloužilých občanů a členů Sboru dobrovolných hasičů. Dále pak proběhly ukázky bojových umění a výcviku psů. V závěru odpoledne byla vysvěcena požární vozidla. Večer proběhla v kulturním domě taneční zábava v jejímž průběhu byl odpálen, na volném prostranství, slavnostní ohňostroj.

Obec, která se umí bavit, žije. Ať ji to dlouho vydrží.

Ing. František Jeleček
starosta obce Slup


(foto H-ELECTRONIC)

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Slavnosti chleba 2008 - ohlédnutí (09/08/08)

SLAVNOSTI CHLEBA 2008

IV. ročník

tanec chleba

6. září 2008 v areálu u Vodního mlýna ve Slupi

Vážení příznivci nejen folklóru, jarmarků, starých řemesel, ale i technických památek v podobě vozidel, vojenské techniky a vlastního objektu vodního mlýna.

Děkujeme Vám za účast na letošním "horkém" ročníku. Připravujeme pro Vás obrazovou reportáž, která přiblíží příjemné chvíle strávené v naší obci. Letošní ročník navštívilo, dle odhadu, kolem 4000 návštěvníků. V tuto dobu měla obec 9x více obyvatel a poklidná ves se proměnila v nově upravené části kolem vodního mlýna ve velký amfiteátr.

Děkujeme všem, kteří se nejen účastnili jako diváci, zejména patří dík vystupujícím a nelze zapomenout na všechny, bez nichž by této akce nebylo. Děkujeme partnerům - zejména Technickému muzeu v Brně, mediálním partnerům, pořadatelům, technickému perzonálu a v neposlední řadě těm, kteří zajistili finanční pomoc nutnou pro uskutečnění této již tradiční akce v tomto rozsahu.

Dnešní večer je pro obec zajímavý i posvíceneckou zábavou a jsme rádi, že se takto vydařilo vše naplánované a určitě si přiblížíme obrazovou reportáží i vlastní hody a doprovodné akce, kterými bylo například divadelní představení divadla Klauniky DON QUIJOTE de LA mANCHA.

Těšíme se, že příští rok již tradičně přinese zase něco nového a naše Slavnosti chleba se stanou Vaší oblíbenou událostí. Srdečně Vás již nyní zvu na den 5.září 2009 a těším se na hojnou účast, která je nejlepší odměnou všem.

Ing. František Jeleček
starosta obce Slup

(foto Jindřich Hujňák)
Počet názorů na článek: 2 Zobrazit názory Přidat názor

Archeologické nálezy v obci Slup (05/11/08)

Dávná minulost?

Skrývka ornice v prostoru budoucí stavby odhalila pozůstatky sídliště z doby 5000 let před naším letopočtem. Svého úkolu se zde ujali archeologové, kteří zde provádí zevrubný výzkum.

Dočkáme se dalšího překvapení?

(FJ)

(foto obec Slup)
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Události v obci