Obec Slup

Dnes je Wednesday 01/29/20,
svátek má Zdislava
Kostel Jména Panny Marie ve Slupi již v plné kráse. (12/08/10)

Kostelní věž je opět dominantou

V úterý 7.12.2010 byla opětně instalována lucerna věže kostela ve Slupi. Montáž proběhla zdárně a věž se opětně stala nepřehlédnutelnou dominantou Slupi.

Dík patří především pracovníkům, kteří se na opravě podíleli a všem, kteří finančně přispěli na její opravu. Samotná montáž proběhla za velkého zájmu obyvatel Slupi a osazení finální části lucerny odměnili přihlížející potleskem.


(foto obec Slup)
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Posvěcen kříž a artifakty rekonstruované věže (12/06/10)

Poselství dalším generacím se vrací do věže kostela

V neděli 5.12.2010 byl při mši svaté v kostele Jména Panny Marie ve Slupi posvěcen renovovaný kříž a makovice kostelní věže. Bylo vzpomenuto všech, kteří se podíleli na opravě věže, či finančně přispěli.

Přítomní občané měli možnost shlédnout předměty a dokumenty, které byly nalezeny v sejmutých pouzdrech, stejně jako fotografie z průběhu oprav. Dále si mohli prohlédnout dokumenty, které budou vloženy do pouzder jako poselství dalším generacím. Bylo možné se taktéž podepsat do listiny, která bude součástí vložených dokumentů.

Podle informace bude opravená lucerna navrácena na kostelní věž v úterý 7.12.2010. Podmínkou je příznivé počasí.


(foto obec Slup)
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Mikulášská besídka pro děti - ohlédnutí (12/02/10)

Mikuláš 2010

V sobotu 27.11.2010 od 15 hodin, uspořádal Klub matek ze Slupi Mikulášskou besídku pro děti. Vystoupení předvedli Komedianti na káře z Brna. Vánočním příběhem tak naladili všechny přítomné sváteční náladou.

Po skončení vystoupení přišel Mikuláš se svojí družinou a každé z dětí po přednesení básničky dostalo balíček se sladkostmi. Po té následovalo přemístění před Mateřskou školu, kde byl slavnostně rozsvícen VÁNOČNÍ STROMEČEK. Proslov měl pan starosta Jeleček, po něm pan farář Čoupek pronesl pár slov a stromeček posvětil.

Následovalo vystoupení dětí z MŠ Slup a adventní čas přivítaly i starší děti svými vánočními písničkami. Všechny děti byly za své vystoupení odměněny drobnou sladkostí. Během vystoupení bylo zajištěno občerstvení ve formě teplého čaje, svařeného vína, srnčího guláše, perníčků a bonbónů.

Děkujeme všem kteří se podíleli na příjemně stráveném a troufáme si říct, že i vydařeném sobotním večeru.

Poděkování patří:

  • Obec Slup
  • MŠ Slup
  • p. farář Čoupek J.
  • Myslivecké sdružení Slup
  • Skupina vinařů Slup Hudební doprovod Havlík R.
  • Komedianti na káře

Příjemné prožití VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ přeje KLUB MATEK ze Slupi

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Události v obci