Obec Slup

Dnes je Monday 07/06/20,
svátek má Mistr Jan Hus
Beseda s důchodci (03/25/11)

Tradiční setkání

V neděli 20.03.2011 uspořádala obec Slup Besedu s důchodci. Pan starosta Jeleček zahájil besídku krátkým proslovem a uvítal děti z Mateřské školy, které zde měly hezké vystoupení.

Připravily si krátký program, kde zatančily na krásné písničky a přednesly básničky. Na konci jejich vystoupení dostaly všechny děti malý balíček se sladkostmi.

Pan starosta všem poděkoval a na řadu přišel pan harmonikář a zábava při hudbě a zpěvu. Besídka se vydařila a všichni byli spokojení.


foto obec Slup

Masopust ve Slupi - ohlédnutí (03/14/11)

Masopust 2011

V sobotu 12.03.2011 proběhl Masopustní průvod po obci Slup a Oleksovičky. Všechny masky se sešly před devátou hodinou u kulturního domu ve Slupi a za krásného slunečního dne se vydaly průvodem po obou vesnicích. V doprovodu muziky hrané na harmoniku a zpěvu většiny masek se den skvěle vydařil. Kdo si chtěl trochu odpočinou, měl možnost se svézt na vlečce, která vozila harmonikáře.

Od 20 hodin se konala Masopustní zábava organizovaná SDH Slup. Večer zahájila taneční skupina břišních tanečnic s názvem LILA KVATA. O muziku se postarala hudební skupina KLAXON, která také vyhlásila v průběhu večera deset nejhezčích masek, které byly následně oceněny drobnými cenami. Před půlnocí se prodávala tombola a pokračovalo se v tanci do pozdních hodin.

Poděkování patří nejen skupině Klaxon a příjemnou muziku, ale i všem sponzorům, kteří přispěli do naší tomboly. Děkujeme všem, kteří pomáhali při přípravě s Masopustem.

Přejeme Všem krásné jarní dny, přiložené fotografie ať přiblíží atmosféru celé zdařilé akce.

SDH SLUP

(foto obec Slup)

Myslivecký ples - ohlédnutí (01/13/11)

Myslivecký ples 2011

V sobotu 15.ledna 2011 uspořádalo Myslivecké sdružení Slup v kulturním domě ve Slupi, svůj tradiční myslivecký ples.

K tanci a poslechu hrála hudební skupina Grif 05 z Brna. Akce se vydařila i přes poněkud menší účast, způsobenou souběhem plesů v okolí.

Děkujeme za účast.

(foto H-ELECTRONIC)

Obsah sekce Události v obci