Obec Slup

Dnes je Monday 04/06/20,
svátek má Vendula
Jaké byly letošní hody? (09/18/11)

Hody 2011

Tak máme za sebou Slavnosti chleba, akci která se kryje s termínem hodů ve Slupi a která učiní z obce trojnásobnou vesnici. Počasí vyšlo, nálada byla výborná - byl to dobrý ročník

Nyní, s odstupem času, po vystřízlivění ze Znojemského vinobraní a jiných aktivit ke kterým vybízely pěkné podzimní dny, je třeba se krátce vrátit k tomu jak probíhala zejména hodová zábava.

Slovy a fotografiemi Petra Řezníčka si připomenete právě tyto okamžiky a účinkování chasy během celého dne připomenou snímky pořízené při letošních Slavnostech chleba.


Slupská (nebo také Čulská) chasa, si letos připravila pro návštěvníky krojované hodové zábavy hned dvě překvapení. Prvním byla výzdoba sálu, která se skládala z přírodních materiálů nasbíraných v okolí obce, a tím tak korespondovala i se Slavnostmi chleba, které probíhaly v obci v průběhu dne.

Překvapení druhé byl půlnoční taneček sestavený z moderních tanečních i vymyšlených prvků. Chasa tak chtěla navázat na loňské hody, na kterých toto půlnoční překvapení bylo předvedeno poprvé.

Hodová zábava začala ve 20:00 hod. a během první půl hodiny se museli do sálu přinést další stoly a židle, protože účast návštěvníků byla větší než je normální kapacita sálu. První hodový taneček začal zhruba ve 21:00 hod. a druhý pak ve 23:00 hod. K poslechu a tanci hrála již tradičně kapela Free Band, což je známka zaručené kvality a zábavy. Nálada v sále byla skvělá, parket byl neustále zaplněn a chasa zvládla odtancovat všechny tři připravené a tvrdě natrénované tanečky na výbornou.

Příští rok se můžete těšit na další novinky, které si pro Vás krojovaná slupská chasa zase připraví.


(foto Petr Řezníček a Zdeněk Hujňák)
Další fotografie z webu Slavností chleba >>>


Náš kostel jména Panny Marie ve Slupi  v soutěžním hlasování o nejlépe opravenou památku zvítězil. (03/28/11)

Poděkování za podporu v hlasování

Děkujeme všem, kteří svým hlasováním podpořili úspěch v podobě vítězství kostela jména Panny Marie ve Slupi v anketě o nejlépe opravenou památku v roce 2010 a současně tím přispěli k podpoře zájmu a všeobecného podvědomí o existenci této památky v naší obci.

Děkujeme také všem, kteří se podíleli na propagaci během soutěže. Zejména děkujeme panu faráři Čoupkovi za učinění kroku nejdůležitějšího - přihlášení do soutěže.


Beseda s důchodci (03/25/11)

Tradiční setkání

V neděli 20.03.2011 uspořádala obec Slup Besedu s důchodci. Pan starosta Jeleček zahájil besídku krátkým proslovem a uvítal děti z Mateřské školy, které zde měly hezké vystoupení.

Připravily si krátký program, kde zatančily na krásné písničky a přednesly básničky. Na konci jejich vystoupení dostaly všechny děti malý balíček se sladkostmi.

Pan starosta všem poděkoval a na řadu přišel pan harmonikář a zábava při hudbě a zpěvu. Besídka se vydařila a všichni byli spokojení.


foto obec Slup

Obsah sekce Události v obci