Obec Slup

Dnes je Sunday 07/12/20,
svátek má Bořek
Pozvánka na  zasedání Obecního zastupitelstva (02/25/08)

POZVÁNKA


Na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva obce Slup,
konanou ve středu dne 27.2.2008  v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Slupi.Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Informace z činnosti Obecního úřadu
 4. Prodej majetku obce
 5. Žádosti o možnost výstavby RD
 6. Příprava rozpočtu obce na rok 2008
 7. Projednání Obecně závazné vyhlášky Obce Slup o pravidlech pohybu psů v obci
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr


Ve Slupi 20.2.2008

Ing. František Jeleček, starosta obce


Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2007 (13.2.2008)
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2007 najdete v sekci Veřejné dokumenty, rubrice Rozpočty na těchto stránkách svazku obcí.
Na dílčích stránkách, mimo obec Dyjákovice, jsou informace dostupné přímým odkazem na dokument, který se zobrazí ve Vašem prohlížeči. Případné stažení dokumentu v aplikaci MS Word proveďte ze stránek svazku, z rubriky Rozpočty.

Přímý odkaz na dokument

Usnesení  ze zasedání ZO č.10/2007 (01/17/08)
V sekci Veřejné dokumenty, rubrice Usnesení a zápisy bylo přidáno usnesení č.10/2007 z jednání ZO Slup.

Obsah sekce Úřední deska