Obec Slup

Dnes je Thursday 06/04/20,
svátek má Dalibor
První přípitek mladými víny ročníku 2007 (11.11.2007)

Na sv. Martina se poprvé připíjí s mladými víny

Tato prošla stádiem vývoje neábného hnědozeleného moštu, přes okrové až zlatavé tóny burčáku již obsahujícího část překvašeného cukru, přes další již nelibá stádia řezáku až do dnešní podoby staženého čirého mladého vína. V sobotu 11.11. v 11 hodin (pro úplnou dokonalost by se dalo jít do minut) mnozí vinaři poprvé hodnotili svá vína a předvídali jejich další vývoj. Svatý Martin letos opravdu "přijel" na bílém koni a okolí sklepů dostalo slavnostní bílý hábit.

Samozřejmě, souběžně s degustováním letošních mladých vín raných odrůd, jsou v mnohém sklepě i vína ve stádiu burčáku a období těsně po něm. Tato vína se sbírala později, mnohdy s vyjímečnou cukernatostí a potřebují delší čas nejen z důvodů zmíněného časového posunu. O těchto vínech bude možné nejdříve diskutovat o vánocích a počátkem nového roku.

Jaký je tedy letošní ročník? Určitě by se dalo polemizovat a najít společné atributy a rozdíly dané lokalitou, kvalitou hroznů i vlastní výrobou. Dávno jsou pryč dřívější "selské způsoby" výroby, kdy jediným pomocníkem byla síra. I dnešní malovinaři používají postupy přenesené od velkých výrobců, odkalují se mošty, používají ušlechtilé kvasinky a živné soli a po stažení vína, což je nyní, začíná "boj s nežádoucími kyselinami", případnou nevyvážeností a chybami způsobenými nejrůznějšími okolnostmi. Všechny ty bentonity, ovogely, želatiny ap. mají za cíl udělat víno optimální - až se to někdy přežene...

Přes vše napsané platí stále mnohé z primárních zásad při výrobě vína. Těmi přirozeně jsou čisté prostředí kvalitního sklepa, s optimální teplotou pro kvašení a následující zrání a zabránění oxidace v nedolitých nádobách, nesprávnou manipulací a nedostatkem síry.

Ať se Vám letošní vína vydaří a všem ať chutnají

Ať se setkáme se na veřejných ochutnávkách a výstavách v našich vinařských obcích s poctivými kvalitními víny reprezentujícími přírodní vyjímečnost našich lokalit a um našich vinařů.

Budeme rádi, pokud přidáte na toto téma svůj názor a předem děkujeme.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Zákonná povinnost odevzdat každoroční prohlášení o sklizni a produkci se blíží (6.11.2007)

ÚKZÚZ - registr vinic


se sídlem ve Znojmě-Oblekovicích  si Vás tímto dovoluje požádat o následující spolupráci.Vážení občané, vinaři!Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, registr vinic upozorňuje všechny pěstitele révy vinné a producenty vína na povinnost vyplývající z vinařského zákona, odevzdat ústavu každoročně prohlášení o sklizni, produkci a zásobách.


Prohlášení o zásobách, kde se uvádí stav zásob vína a ostatních produktů k 31.červenci je třeba odevzdat do 10. září.


Prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci ve stavu k 30. listopadu je třeba odevzdat nejpozději do 10. prosince.


Tiskopisy spolu s pokyny k jejich vyplnění  jsou k dispozici na obecním úřadu, popř. přímo v sídle ÚKZÚZu ve Znojmě-Oblekovicích. (POKYNY ke stažení Z D E )
Bližší informace lze získat na internetových stránkách na adrese:  www.ukzuz.cz , popř na tel.číslech ústavu, která jsou k dispozici taktéž na obecním úřadu (a internetových stránkách Vaší obce v sekci Aktuálně, rubrice Vinařské aktivity a Obecní dokumenty, rubrice Dokumenty ke stažení).


Upozorňujeme, že včasné odevzdání řádně vyplněných tiskopisů je z důvodu splnění zákonné povinnosti  ve vlastním zájmu každého pěstitele révy vinné a producenta vína.Za spolupráci děkují pracovníci registru vinicPo předchozích individuálních jednáních našich inspektorů s pracovníky obcí jsme zpracovali Vaše připomínky spolu s požadavky vinařů a jako reakci na uvedené zasíláme na všechny vinařské obce následující materiály a žádáme Vás o jejich zveřejnění.Komentáře jsou uvedeny přímo u jednotlivých příloh.


(odkaz dané přílohy zobrazí pokyny, pro stažení souborů je k dispozici i verze dokumentu v aplikaci MS OFFICE Z D E )

  • Příloha č.1 - Pokyny pro vyplnění PROHLÁŠENÍ O SKLIZNI -  prosíme vytisknout a umožnit pěstitelům nahlédnutí při vyzvedávání formulářů. V případě požadavků na větší množství zašleme na požádání na obec vytištěné pokyny v papírové podobě.

  • Příloha č.2 - Pokyny pro vyplnění PROHLÁŠENÍ O PRODUKCI -  prosíme vytisknout a umožnit pěstitelům nahlédnutí při vyzvedávání formulářů . V případě požadavků na větší množství zašleme na požádání na obec vytištěné pokyny v papírové podobě.

  • Příloha č.3 - Pokyny pro vyplnění PROHLÁŠENÍ O ZÁSOBÁCH -  prosíme vytisknout a umožnit pěstitelům nahlédnutí při vyzvedávání formulářů . V případě požadavků na větší množství zašleme na požádání na obec vytištěné pokyny v papírové podobě.

  • Příloha č.4 - Seznam vinařských obcí a inspektorů

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Moravská vinná stezka - Slup (05/21/07)

I když se v pravém slova smyslu nejedná o vinařskou aktivitu, myšlenka propojení vinařských lokalit Moravy cyklistickou stezkou je úctyhodným počinem a obec Slup je právem hrdá na začlenění do trasy.

Ve středu 16. května v 9 hod. dorazil do obce na prohlídku Vodního mlýna peloton cyklistů, jedoucích po Moravské vinné stezce. Tato jízda začala v Uherském Hradišti v sobotu 12.5. a skončila ve Znojmě ve středu 16.5.2007. Cyklisté se na své cestě zastavili v blízkém Hrádku a Jaroslavicích. Prohlídka mlýna byla pro účastníky zajímavým zpestřením programu a proběhla díky vstřícnosti správce expozice i přes probíhající požární kontrolu objektu.

Další cesta vedla do sklepní uličky v Chvalicicích, kde bylo krátké zastavení v Bílem sklepě u Adámků, dále do Šatova - Moravského sklípku a Malovaného sklípku a závěr patřil tradičně zastavení u kládového lisu v obci Nový Šaldorf. Na závěr byla prohlídka a degustace ve sklepě a rodinném vinařství u Špalků.

(wm)

(foto H-ELECTRONIC)
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Vinařské aktivity