Obec Slup

Dnes je Sobota 23.3.2019,
svátek má Ivona
Nové vozovky v obci (11.5.2008)

Oprava místních komunikací pokračuje

8.května provedla firma COLAS CZ, a.s., závod Jih opravu krajské silnice třetí třídy a opravy tří úseků místních komunikací obce Slup. Opraveny byly dva úseky v místní části Oleksovičky a další navazující úsek místní páteřní komunikace přímo ve Slupi.

Oprava místních komunikací si vyžádala celkový náklad 750 tisíc korun.

(FJ)

(foto obec Slup)
Počet názorů na článek: 1 Zobrazit názory Přidat názor

Větrná elektrická energie v naší obci (23.4.2008)

BUDOU VE SLUPI „VĚTRNÍKY“?

Na mnoha místech republiky probíhají přípravy staveb, či již stavby elektráren využívajících k výrobě elektrické energie obnovitelné zdroje, vítr a slunce. Obec se nachází v oblasti, která má nejvíce slunečních dnů a síle větru zatím čelí jen četné větrolamy. Je to v podstatě naše jediná dosažitelná výhoda. Po zvážení všech technických, estetických, ekologických, ekonomických a dalších dopadů, rozhodlo zastupitelstvo obce akceptovat nabídku firmy KV Venti, která se zabývá přípravou, realizací a následným servisem větrných elektráren.

V přípravném období zhruba dvou let budou prověřeny možné dopady na životní prostředí (EIA), reálnost budoucího připojení na elektrickou rozvodnou soustavu a ekonomická efektivnost provozu. V teoretickém výhledu je počítáno s vybudováním větrného parku až o 39 elektrárnách na katastru obce. Na území obce Strachotic se podobně počítá s dalšími 30 kusy elektráren, podobně v menší míře i u obce Dyjákoviček, případně i Vrbovce. Budování větrných elektráren se u nás předpokládá v oblasti mezi Danížem a státní hranicí. Přesné umístění i počet vyplyne po skončení průzkumů.

V případě uskutečnění výstavby, zhruba do čtyř let, má obec garantovaný roční příjem z každé elektrárny ve výši 150 tisíc korun ročně. Podobně i majitel pozemku, na kterém bude elektrárna instalována, dostane za ní ročně 120 tisíc korun . Výše uvedených příjmů je minimální. Pozemky kolem elektráren, až na malé plochy, může přitom vlastník nadále zemědělsky využívat. Ve zmíněném území se počítá s větrnými elektrárnami typu Vestas 90 , Tento typ má výkon 2 MW .

Zastupitelé měli možnost tento typ shlédnout u obce Pavlov v kraji Vysočina a detailně se seznámit s jejich chodem, parametry a vnitřním zařízením. Poznatek z provozu těchto elektráren byl u zúčastněných zastupitelů obcí Slupi, Strachotic a Dyjákoviček pozitivní.

(FJ)


(foto obec Slup)

Více informací o větrných elektrárnách - Energie větru
Hnutí Duha
Více informací o větrných elektrárnách KV VENTI

Počet názorů na článek: 1 Zobrazit názory Přidat názor

Nová páteřní silnice obcí (12.11.2007)

Asfalt jako ve městě


Při průjezdu obcí Slup si nelze nevšimnout nového povrchu hlavní průjezdní silnice. Nový asfalt téměř celého průjezdu obcí, navazující na stávající nové komunikace k vodnímu mlýnu dodává obci potřebnou upravenost, kterou nelze přehlédnout.

Určitě se takové věci nedějí samy a je dobře, že zastupitelstvo obce umí správně využít možností k tolik potřebnému zvelebení vlastní obce. Věříme, že avizovaná uzavírka silnice III/3978 v průtahu obce Slup nezpůsobila mimořádné potíže a výsledek bude dlouho ku prospěchu obyvatel i návštěvníků obce.


Níže text ze Slupského zpravodaje 2/2007


Na přelomu měsíce října a listopadu se  silnice třetí třídy v průtahu obcí dočkala kvalitního povrchu z asfaltového betonu. Je to další příspěvek k výraznému zlepšení vzhledu naší obce.  Jelikož jde o „státní“ silnici, byla oprava financována z prostředků Jihomoravského kraje.  Přes naší vesnici je vedená objízdná trasa v souvislosti s opravami na silnici II/408.  Bez opravy povrchu by účinky zvýšené dopravní zátěže vedly k její   devastaci . Lze tedy poděkovat SÚS a odboru dopravy, jmenovitě  Ing. Pavlu Liškovi za uskutečnění dlouhodobého přání obyvatel obce.Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Investiční akce v obci