Obec Slup

Dnes je Sunday 05/31/20,
svátek má Kamila
Ohlédnutí za investicemi roku 2012 a výhled na roky příští (11/16/12)

Co se změnilo?

V období 2.4. 2012 až 7.6.2012 byla v Oleksovičkách realizována stavebně oprava vozovky v prostoru návsi . Úprava spočívala v provedení nového povrchu vozovky a zajištění svodu dešťových vod do blízkého dyjsko-mlýnského náhonu. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem šest firem. Vítězem a pozdějším realizátorem se stal Colas CZ, a.s., provoz Znojmo. Celková cena opravy činila 794 tisíc korun. Na provedení opravy byla získána dotace z Programu obnovy venkova. 22.8.2012 byl vydán kolaudační souhlas . Po odečtu neuznatelných nákladů ( DPH + kanalizace) požádala obec začátkem října Státní zemědělský intervenční fond o proplacení částky 504 tisíc korun.

Další ukončenou stavební akcí bylo provedení výměny oken 1. poschodí budovy obecního úřadu. Poptány byly tři firmy, nejnižší cenu nabídla firma VEKRA OKNA ve výši 475 tisíc korun. Výměna proběhla v posledním týdnu měsíce září. Na akci bylo úspěšně požádáno o dotaci z programu Leader.

Co se připravuje?

Pro rok 2013 připravuje obec opravu fasády obecního úřadu, která by měla navázat na výměnu oken u tří průčelí budovy. Fasáda nebude zatím provedena ve dvorní části budovy. Oprava si vyžádá pravděpodobně částku kolem 900 tisíc korun. Cena se upřesní až po výběrovém řízení, které by mělo proběhnout v závěru tohoto roku.

Další zamýšlenou akcí pro nejbližší období je realizace zahradně-architektonické úpravy okolí hřbitova. V této době byl vypsán dotační titul na zakládání a revitalizaci sídelní zeleně z oblasti životního prostředí, nyní se už zpracovává žádost o dotaci. Pokud se žádostí uspějeme uspořili bychom 75% finančních prostředků.

Projekčně se připravuje výstavba místní komunikace kolem hřiště, 1. a 2. etapa. Součástí je i prodloužení veřejného vodovodu podél parcel určených pro výstavbu rodinných domků.

K realizaci je připravena také výstavba víceúčelového hřiště, které by mělo nahradit stávající tenisový kurt. Pro tento účel však chceme využít vhodný dotační program.

V intenzivní projektové přípravě je také prodloužení veřejného vodovodu a tlakové kanalizace směrem na Jaroslavice v délce cca 320 m. Prodloužení by se mohlo uskutečnit již v příštím roce.

K významným projektům, které se rovněž připravují, patří realizace společných zařízení z komplexní pozemkové úpravy. Jedná se zejména o rekonstrukci hlavní polní cesty ( HP2) od státní silnice po asfaltovou vozovku bývalého ženijního zabezpečení. HP 2 je rozdělena na tři úseky, které se nyní projektují. Pozemkový úřad předpokládá v následujícím období zrealizovat první úsek, končící za potokem Daníž. Obec Slup se na financování HP2 nepodílí, náklady jsou hrazeny státem.

Aby došlo k významnému ovlivnění životního prostředí i s možným kladným vlivem na počasí, je nutno vybudovat důležitý prvek biokoridoru na potoce Daníž, rybník o rozloze cca 5 ha. Projektová dokumentace k územnímu i stavebnímu řízení již byla zpracována, nyní je ve fázi územního řízení. Následně bude, na základě projektu, požádáno o dotaci z Operačního programu životní prostředí. Programové dotační období Evropské unie končí, je to jedna z posledních možností k získání evropských prostředků. Na realizaci se bude částečně podílet obec.(převzato ze Slupského zpravodaje Svazek 14, Vydání 2)
(ilustrační foto obec Slup)

Oprava místní komunikace III. etapa ve Slupi se dokončuje. (05/09/11)

III. etapa oprav komunikací ve Slupi

Začátkem měsíce března započala firma Colas, a.s.závod Znojmo, rekonstrukci místní komunikace, tak zvané III. etapy. Stavební práce na úseku délky 180 metrů si vyžádají náklad téměř 1,5 milionu korun. Vozovka v uvedené délce bude mít šířku 4,5 m, součástí rekonstrukce je i řešení odvodnění dešťových vod.

Akce získala dotaci ve výši 0,7 milionu korun. V současné době se provádí dokončovací práce. S ukončením stavby se počítá do 20. května. Na fotografiích si můžete porovnat starý a nový stav komunikace.


(foto obec Slup)

U mlýna vyrůstá nová stavba, která doplňuje tuto památku o hospodářský dvůr. (04/14/11)

Hospodářský dvůr s pecemi ve Slupi

V místě bývalého hospodářského stavení vedle vodního mlýna bude Technickým muzeem v Brně vybudován nový hospodářský dvůr.

Objekt má dvě nadzemní podlaží. V přízemí bude vstupní hala, která zpřístupňuje ústřední prostor – kuchyni. V čele kuchyně bude stát velká funkční pec, při zadní stěně pak dobová kuchyně a za příčkou kuchyňská linka.

Místnost bude průchozí, přístupná návštěvníkům. Dále zde bude sociální zařízení, úklidová komora a sklad. V přístřešku ve dvoře bude prostor pro umístění pecí pro pečení chleba. V části dvora bude také prostor pro odložení kol.V patře pak bude depozitář a zázemí se sociálním zařízením. Celková užitná plocha bude činit 220 m2. Předpokládané náklady stavby cca 5 mil. + DPH.


Studie přístavby u vodního mlýna


Obsah sekce Investiční akce v obci