Obec Slup

Dnes je Tuesday 07/14/20,
svátek má Karolína
Oprava mostu v Oleksovičkách - dopravní omezení (03/18/17)

Oprava mostu v Oleksovičkách

Most přes Dyjsko-mlýnský náhon u domu Oleksovičky č.p. 191 (u pana Jugy) se v nejbližších dnech dočká celkové rekonstrukce. Most, který je v havarijním stavu, bude kompletně demontován. Nový most bude založen na mikropilotách, na kterých budou vybetonovány opěry pro novou mostovku.

Přípravné práce už započaly od začátku března. Demontáž staré mostovky se uskuteční od 20.března a stavební práce by měly probíhat cca do konce května. Po tuto dobu bude pro obyvatele domů č.p. 190 až 205 zřízena náhradní lávka pro pěší v blízkosti stávajícího mostu. Objízdná trasa (viz obrázek níže) je zřízena po upravených polních cestách. Tato provizorní objízdná trasa je zřízena hlavně z důvodu přístupu složek IZS.

Upozorňujeme občany, že automobily je možno parkovat na travnatých plochách před opravovaným mostem a dále použít lávku pro pěší. Dále prosíme občany, aby provizorní objízdnou trasu používaly jen v nejnutnějších případech a popř. svou jízdu přizpůsobili stavu této komunikace a povětrnostním podmínkám.

Svoz odpadu v části Oleksoviček z důvodu opravy mostu

Z důvodu výše uvedené opravy mostu bude operativně probíhat i svoz odpadů pro domy č.p. 188 až 205. Aby nedocházelo k poškození objízdné trasy popelářským vozem, budou v ranních hodinách provádět svoz popelnic zaměstnanci obce. Popelnice svezou k zastávce autobusu, kde budou vysypány do popelářského vozu a poté rozvezeny zpět před domy. Prosíme proto, aby si občané, kteří nemají označenou popelnici číslem popisným, svou popelnici označili. Dále je nutné, aby popelnice byly přistaveny před dům nejpozději v den svozu do 6:00 hod.oprava mostu v Olksovičkách - objížďka


Uzavírka - objízdná trasa při opravě mostu v Oleksovičkách - PDF>>>

Rekonstrukce lávky pro pěší přes mlýnský náhon u vodního mlýna je dokončena (03/09/15)

Lávka pro pěší je dokončena

Dne 3.3.2015 vydal Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, který je příslušným speciálním stavebním úřadem, kolaudační souhlas pro stavbu "Rekonstrukce lávky pro pěší".

Rekonstrukce probíhala v závěru roku 2014 (viz. předchozí článek). Původní lávka již nevyhovovala platným předpisům, a proto byla celá konstrukce lávky nahrazena novou moderní a bezpečnou mostovkou, zároveň byly zrekonstruovány i betonové břehové opěry lávky. Celková cena stavby, včetně projektové dokumentace, zaměření, poplatků a úhrady za věcné břemeno se vyšplhala 435 918,- Kč.

Ing. Jiří Slezák
starosta obce Slup


(foto obec Slup)

Rekonstrukce lávky pro pěší přes mlýnský náhon u vodního mlýna. (11/25/14)

Rekonstrukce lávky pro pěší

Dnes, to je 25.11.2014, byla úplně demontována lávka pro pěší přes mlýnský náhon u vodního mlýna. Tato lávka byla nahrazena novou mostní konstrukcí. V dalších dnech budou probíhat dokončovací stavební práce, proto je lávka veřejnosti zatím uzavřena.

Prosíme občany o strpení při dokončení stavby a o využití okolních komunikací.

Ing. Jiří Slezák
starosta obce Slup


(foto obec Slup)


Obsah sekce Investiční akce v obci