Obec Slup

Dnes je Tuesday 07/14/20,
svátek má Karolína
Zápis z jednání SO Dyje ze dne 10.12.2007 (17.1.2008)
Zápis z jednání SO Dyje ze dne 10.12.2007 je v sekci Veřejné dokumenty, rubrice Usnesení a zápisy.

Pozvánka na výborovou schůzi SO Dyje (6.12.2007)

P O Z V Á N K A


na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje,
která se bude konat
10. prosince 2007 v 15.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.


Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 3. Zpráva o výsledku kontroly kontrolního a revizního výboru
 4. Směrnice o inventarizaci majetku a závazků DSO Dyje
 5. Příkaz k zabezpečení inventarizace majetku a závazků Svazku obcí Dyje
 6. Rozpočtové provizorium na rok 2008
 7. Rozpočtové opatření č. 1/2007
 8. Rozbor hospodaření k 31. 8. 2007
 9. Rozpočtový výhled na roky 2008 – 2010
 10. Diskuze
 11. Závěr


Ondřej Kubic, v. r.
předseda Svazku obcí DyjeObsah sekce Aktuálně z mikroregionu DYJE a okolí