Obec Slup

Dnes je Monday 06/01/20,
svátek má Laura
Matějský košt v Křídlůvkách se vydařil (25.2.2008)

Matějský košt 2008

matej

Tradiční akce pořádaná obcí Křídlůvky se uskutečnila 23. února od 14. hodin v KD Křídlůvky.

Za krásného počasí venku se sešlo více jak 150 přátel dobrého vína z obce i blízkého okolí. Letos tato nesoutěžní výstava vín nabízela 325 vzorků vín (a ještě nějaké na poslední chvíli pod čarou přibyly). Přítomní vinaři-autoři vín mohli svá vína osobně představit a tak se v kroužcích diskutovalo s pohárkem v ruce.

Bylo zde vidět vinaře z Hrádku, Jaroslavic, Božic, Strachotic, Slupu, Dobšic a dalších obcí z okolí blízkého i vzdálenějšího. Přirozeně se prezentovali i místní a nasadili vysokou laťku. Perfektně zorganizovaná akce, dobré zázemí s občerstvením, decentní cimbálovka a mimořádný výběr kvalitních vín řadí letošní ročník této tradiční akce k nejlepším. Touto první vlaštovkou začalo období výstav vín a začalo velmi zdařile.

Poděkování patří všem organizátorům i účastníkům


Prohlédněte si fotografie a napište své názory na tuto akci.

Fotografie z letošního ročníku 2008

Ročník 2007 Z D E

Zápis z jednání SO Dyje ze dne 10.12.2007 (17.1.2008)
Zápis z jednání SO Dyje ze dne 10.12.2007 je v sekci Veřejné dokumenty, rubrice Usnesení a zápisy.

Pozvánka na výborovou schůzi SO Dyje (6.12.2007)

P O Z V Á N K A


na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje,
která se bude konat
10. prosince 2007 v 15.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.


Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 3. Zpráva o výsledku kontroly kontrolního a revizního výboru
 4. Směrnice o inventarizaci majetku a závazků DSO Dyje
 5. Příkaz k zabezpečení inventarizace majetku a závazků Svazku obcí Dyje
 6. Rozpočtové provizorium na rok 2008
 7. Rozpočtové opatření č. 1/2007
 8. Rozbor hospodaření k 31. 8. 2007
 9. Rozpočtový výhled na roky 2008 – 2010
 10. Diskuze
 11. Závěr


Ondřej Kubic, v. r.
předseda Svazku obcí DyjeObsah sekce Aktuálně z mikroregionu DYJE a okolí