Obec Slup

Dnes je Úterý 17.10.2017,
svátek má Hedvika

Hlášení obecního úřadu na webu obce

Vzhledem k tomu, že hlášení obecního rozhlasu je podmíněno přítomností občanů v době hlášení, bude text hlášení zveřejňován i v této nové rubrice. Věříme, že tato služba bude přínosná.

Obsahově bude zveřejněno vždy poslední hlášení, které v odůvodnitelných případech může připomenout i informace z hlášení předchozích - zejména pokud hrozí prodlení a připomenutí má svoji důležitost.

Připomínky a případné reakce na sdělení můžete uplatnit na e-mailové adrese info@slup.cz.Hlášení rozhlasu 16.10.2017 (16.10.2017)
 • Oznamujeme občanům, že v období od 16. do 27.října bude v úředních hodinách na obecním úřadu ve Slupi vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizavanou katastrální mapu v katastrálním území Slup. V pondělí 16. a 23. října v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin a v pátek 27.října v době od 8:00 do 12:00 hodin bude k veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, který bude poskytovat požadované údaje. Do obnoveného katastrálního operátu bude současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Více informací na úřední a elektronické desce obce Slup.

 • Sbor dobrovolných hasičů ve Slupi oznamuje občanům, že tuto sobotu 21.října provede v naší obci v době od 09:00 hodin do 11:00 hodin sběr elektrozařízení jako jsou: pračky, mikrovlnky, ledničky, vrtačky, vysavače, žehličky, elektrické sekačky, televize, rádia apod. Žádáme občany, aby toto elektrozařízení nechali před svým domem.

 • Oznamujeme občanům, že v sobotu 21. října v době od 9,35 do 10.00 bude u zastávky autobusu ve Slupi přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad ( tyto následující druhy odpadů):
  - Agrochemický odpad
  - Barvy, tiskařské barvy, obsahující nebezpečné látky
  - Rozpouštědla
  - Kyseliny, zásady
  - Obaly obsahující nebezpečné látky
  - Nepoužitá cytostatika – léky
  - Baterie a akumulátory
  - Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
  - Motorové , převodové oleje
  Tekuté a sypké odpady budou odebírány pouze v uzavřených obalech ( plastových, kovových nebo papírových)
  Nebudou se odvážet pneumatiky