Obec Slup

Dnes je Středa 26.4.2017,
svátek má Oto

Hlášení obecního úřadu na webu obce

Vzhledem k tomu, že hlášení obecního rozhlasu je podmíněno přítomností občanů v době hlášení, bude text hlášení zveřejňován i v této nové rubrice. Věříme, že tato služba bude přínosná.

Obsahově bude zveřejněno vždy poslední hlášení, které v odůvodnitelných případech může připomenout i informace z hlášení předchozích - zejména pokud hrozí prodlení a připomenutí má svoji důležitost.

Připomínky a případné reakce na sdělení můžete uplatnit na e-mailové adrese info@slup.cz.Hlášení rozhlasu 26.4.2017 (27.3.2017)
  1. Oznamujeme občanům, že tuto sobotu 29. dubna 2017 v době od 10.35 do 11.05 hodin bude proveden sběr nebezpečného odpadu v obci Slup u zastávky autobusu. Jedná se otyto druhy -odpadu:-agrochemický odpad, jedlé tuky a oleje, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, obaly obsahující nebezpečné látky, detergenty-odmašťovací přípravky, fotochemikálie, nepoužitá cytostatika-léky, baterie a akumulátory, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, dřevo obsahující nebezpečné látky, motorové oleje, pneumatiky z osobních vozidel a motocyklů Tekuté a sypké odpady budou odebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovových nebo papírových)

  2. Klub seniorů Slup a Obecní úřad Slup Vás srdečně zve na besedu-POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH s hudebním doprovodem, která se koná v sobotu 29. 4. 2017 v kulturním domě ve Slupi. Začátek ve 14. hod. Srdečně zvou pořadatelé

  3. Obec Jaroslavice a Znovín Znojmo, a.s. si Vás dovolují pozvat na 44. oblastní výstavu vín Jaroslavice 2017,která se koná tuto sobotu 29. dubna 2017 v sále Hostince "U Šmídů". Zahájení je v 11.00 hodin, slavnostní vyhlášení oceněných vín ve 13.00 hodin,od 15.00 hodin hraje cimbálová muzika Hudci z Kyjova, od 19.00 hodin Duo "Giuseppe".Srdečně Vás zve výstavní výbor.

  4. Sbor dobrovolných hasičů Slup ve spolupráci s Klubem matek ve Slupi srdečně zvou všechny občany na tradiční pálení čarodějnic na místním hřišti v neděli 30. dubna 2017. Sraz masek je v 19:00 hodin u zastávky autobusu ve Slupi. Očerstvení zajištěno, buřty s sebou.

  5. Ředitelství Mateřské školy Slup oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2017 – 2018 se koná ve středu 3. května 2017 od 14.00 hodin v budově MŠ. Telefon: 515 235 362. K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a očkovací průkaz.