Obec Slup

Dnes je Tuesday 12/10/19,
svátek má Julie

Ekologie, vody, odpady

Vítejte v rubrice věnované ekologickým aspektům, vodnému, kvalitě dodávané vody a odpadovému hospodářství obce. Zde najdete informace, termíny svozů odpadu a jiné související informace, kterými jsou např. oznámení stanoviště včelstev. Většina externích dokumementů bude odkazována z rubriky veřejné dokumenty / Tiskopisy ke stažení , proto je možné hledat i dokumenty k této problematice na tomto místě.

Každý přidaný článek v této rubrice, umístěné v sekci Obecní aktivity, bude avizován v rámci sekce Aktuálně.Svoz nebezpečného odpadu -v sobotu 19.10.2019 (10/16/19)

Svoz nebezpečného odpadu

svoz odpadu 10/2019


V sobotu 19.10.2019 v době od 10:30 do 11:00 u zastávky autobusu ve Slupi bude přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad, a to:

 • Agrochemický odpad
 • Jedlé tuky a oleje
 • Barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Rozpouštědla, kyseliny, zásady
 • Obaly obsahující nebezpečné látky
 • Detergenty – odmašťovací přípravky
 • Fotochemikálie
 • Nepoužité léky
 • Baterie a akumulátory
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Dřevo obsahující nebezpečné látky
 • Motorové a převodové oleje

Tekuté a sypké odpady budou přebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovových nebo papírových)

PNEUMATIKY NEBUDOU VYBÍRÁNY!


Pozor - nové změny v odpadovém hospodářství obce roku 2019 (12/22/18)

Informace o připravovaných změnách

odpady_Slup_2019

Plán svozu odpadů pro rok 2019 >>> PDF

V návaznosti na distribuci popelnic na třídění papírů a plastů, které obec zdarma zapujčila v loňském roce do domácností, se zastupitelstvo obce Slup rozhodlo dokoupit další žluté a modré popelnice převážně pro nově postavené popř. nově obydlené domy.

Popelnice budou zapůjčovány pouze do domácností přihlášených k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

Více info na na obecním úřadu, info@slup.cz nebo tel.č. 604 238 675.

K zapůjčení jsou stále také popelnice na bioodpad.Sběrné nádoby na TDOPlán svozu odpadů pro rok 2019 >>> PDF

Argumenty proč mít doma tolik popelnic?

 • Omezení skládkování odpadu od roku 2024 => zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládku (předpoklad je až trojnásobek) => zvýšení poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu
 • Možnost třídit u domu (plast, papír, bioodpad) => zvýšení podílu tříděného vůči netříděnému opdadu => nižší náklady na likvidaci netříděného odpadů => vyšší odměny za tříděný odpad od EKO-KOMu => snížení nákladů na odpadové hospodářství => udržení poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu v rozumné míře.

Děkujeme všem za zodpovědné nakládání s odpady.


Obsah sekce Ekologie - Voda - Odpady