Obec Slup

Dnes je Monday 04/06/20,
svátek má Vendula
Vyřazená elektronika určitě do vody nepatří !!! (08/31/15)

Kam s ním?

O víkendu našla skupinka dětí, která se koupala v náhoně kousek pod vodním mlýnem, vyhozený televizor. Tento televizor byl vytažen a odvezen, aby nedošlo ke zranění.

Prosíme občany, aby vysloužilé elektrospotřebiče nevhazovaly do Dyjsko - mlýnského náhonu, ani na jiná místa v obci. Ke zpětnému odběru těchto vysloužilých elektrospotřebičů slouží odběrné místo za mateřskou školou.

Ing. Jiří Slezák
starosta obce


Přebrání nebezpečného odpadu 28.3.2015 (03/12/15)

Výzva

V sobotu 28.3.2015 v době od 9:15 do 9:45 u zastávky autobusu ve Slupi bude přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad, a to:

 • Agrochemický odpad
 • Jedlé tuky a oleje
 • Barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Rozpouštědla, kyseliny, zásady
 • Obaly obsahující nebezpečné látky
 • Detergenty – odmašťovací přípravky
 • Fotochemikálie
 • Nepoužité léky
 • Baterie a akumulátory
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Dřevo obsahující nebezpečné látky
 • Motorové a převodové oleje
 • Pneumatiky z osobních vozidel a motocyklů
Tekuté a sypké odpady budou přebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovových nebo papírových).Děkujeme že chráníte naše životní prostředí !


Oznámení stanoviště včelstev chovatele Josefa Holuba, Jaroslavice (03/05/15)

Oznámení stanoviště včelstev

podle § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb.,
o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin.

Dokument poskytuje:

 • Chovatel (fyzická osoba), Josef Holub nar. 8.12.1949 a další rodinní příslušníci
 • Bydliště: Hraničářská 586, 67128 Jaroslavice, tel. č. 608638636

Odkaz na lokality se specifikací obce a č.parcely (s event. slovním upřesněním v dokumentu Oznámení stanoviště včelstev chovatele Josefa Holuba >>>

Obsah sekce Ekologie - Voda - Odpady