Obec Slup

Dnes je Thursday 06/04/20,
svátek má Dalibor
Přidány nové kontejnery na tříděný odpad - kovové obaly (01/18/16)

Kontejnery pro kovové obaly

Stanoviště pro sběr tříděného odpadu byly doplněny o nové kontejnery na kovové obaly. Do těchto kontejnerů můžete vhazovat plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníkové folie, víčka z jogurtů, obaly z čokolád, obaly od sprejů, tuby, kanystry a ostatní kovový odpad vyznačený na kontejneru.

Do kontejneru nevhazujte silně znečištěné obaly, plechovky od barev a chemikálií, plastové obaly od sladkostí a slaností.

Děkujeme že pomáháte životnímu prostředí.


Sběr nebezpečného odpadu v obci - sobota 7.11.2015 (10/26/15)

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V sobotu 7. listopadu v době od 9:30 do 10:00 hod. bude u zastávky autobusu ve Slupi přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad (tyto následující druhy odpadů ):


  • Agrochemický odpad
  • Barvy, tiskařské barvy, obsahující nebezpečné látky
  • Rozpouštědla
  • Kyseliny, zásady
  • Obaly obsahující nebezpečné látky
  • Nepoužitá cytostatika - léky
  • Baterie a akumulátory
  • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
  • Motorové, převodové oleje

Tekuté a sypké odpady budou odebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovových nebo papírových).

Nebudou se odvážet pneumatiky a velké elektro spotřebiče.


Vyřazená elektronika určitě do vody nepatří !!! (08/31/15)

Kam s ním?

O víkendu našla skupinka dětí, která se koupala v náhoně kousek pod vodním mlýnem, vyhozený televizor. Tento televizor byl vytažen a odvezen, aby nedošlo ke zranění.

Prosíme občany, aby vysloužilé elektrospotřebiče nevhazovaly do Dyjsko - mlýnského náhonu, ani na jiná místa v obci. Ke zpětnému odběru těchto vysloužilých elektrospotřebičů slouží odběrné místo za mateřskou školou.

Ing. Jiří Slezák
starosta obce


Obsah sekce Ekologie - Voda - Odpady