Obec Slup

Dnes je Friday 06/05/20,
svátek má Dobroslav
Sběr bioodpadu v obci - informace pro občany  mající zájem o sběr (03/07/16)

POPELNICE NA BIOODPAD VE SLUPI

 • jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudružnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
 • jsou vybaveny dvojitým dnem s mřížkou a velkým množstvím průduchů k odvětrání budou ZDARMA zapůjčeny do domácnosti po dobu udržitelnosti projektu, nejméně však do 31.12.2020
 • předpokládaná četnost svozu bude 1x za 14 dní v období od dubna do listopadu nahlášeným zájemcům budou rozváženy v druhé polovině března


bioodpad-infoleták


více informací najdete na dokumentu PDF>>>

Přidány nové kontejnery na tříděný odpad - kovové obaly (01/18/16)

Kontejnery pro kovové obaly

Stanoviště pro sběr tříděného odpadu byly doplněny o nové kontejnery na kovové obaly. Do těchto kontejnerů můžete vhazovat plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníkové folie, víčka z jogurtů, obaly z čokolád, obaly od sprejů, tuby, kanystry a ostatní kovový odpad vyznačený na kontejneru.

Do kontejneru nevhazujte silně znečištěné obaly, plechovky od barev a chemikálií, plastové obaly od sladkostí a slaností.

Děkujeme že pomáháte životnímu prostředí.


Sběr nebezpečného odpadu v obci - sobota 7.11.2015 (10/26/15)

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V sobotu 7. listopadu v době od 9:30 do 10:00 hod. bude u zastávky autobusu ve Slupi přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad (tyto následující druhy odpadů ):


 • Agrochemický odpad
 • Barvy, tiskařské barvy, obsahující nebezpečné látky
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny, zásady
 • Obaly obsahující nebezpečné látky
 • Nepoužitá cytostatika - léky
 • Baterie a akumulátory
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Motorové, převodové oleje

Tekuté a sypké odpady budou odebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovových nebo papírových).

Nebudou se odvážet pneumatiky a velké elektro spotřebiče.


Obsah sekce Ekologie - Voda - Odpady