Obec Slup

Dnes je Thursday 06/04/20,
svátek má Dalibor
Odběr nebezpečného odpadu 9. dubna 2016 (04/03/16)

Děkujeme že chráníte naše životní prostředí !

V sobotu 9.4.2014 v době od 10:20 do 10:50 u zastávky autobusu ve Slupi bude přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad, a to:

 • Agrochemický odpad
 • Jedlé tuky a oleje
 • Barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Rozpouštědla, kyseliny, zásady
 • Obaly obsahující nebezpečné látky
 • Detergenty – odmašťovací přípravky
 • Fotochemikálie
 • Nepoužité léky
 • Baterie a akumulátory
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Dřevo obsahující nebezpečné látky
 • Motorové a převodové oleje
 • Pneumatiky z osobních vozidel a motocyklů

Tekuté a sypké odpady budou přebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovových nebo papírových).

Děkujeme že chráníte naše životní prostředí !


Sběr bioodpadu v obci - informace pro občany  mající zájem o sběr (03/07/16)

POPELNICE NA BIOODPAD VE SLUPI

 • jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudružnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
 • jsou vybaveny dvojitým dnem s mřížkou a velkým množstvím průduchů k odvětrání budou ZDARMA zapůjčeny do domácnosti po dobu udržitelnosti projektu, nejméně však do 31.12.2020
 • předpokládaná četnost svozu bude 1x za 14 dní v období od dubna do listopadu nahlášeným zájemcům budou rozváženy v druhé polovině března


bioodpad-infoleták


více informací najdete na dokumentu PDF>>>

Přidány nové kontejnery na tříděný odpad - kovové obaly (01/18/16)

Kontejnery pro kovové obaly

Stanoviště pro sběr tříděného odpadu byly doplněny o nové kontejnery na kovové obaly. Do těchto kontejnerů můžete vhazovat plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníkové folie, víčka z jogurtů, obaly z čokolád, obaly od sprejů, tuby, kanystry a ostatní kovový odpad vyznačený na kontejneru.

Do kontejneru nevhazujte silně znečištěné obaly, plechovky od barev a chemikálií, plastové obaly od sladkostí a slaností.

Děkujeme že pomáháte životnímu prostředí.


Obsah sekce Ekologie - Voda - Odpady