Obec Slup

Dnes je Sunday 07/12/20,
svátek má Bořek
Upozornění - Sběr velkoobjemového odpadu dne 20. srpna 2016 (09/21/16)

Upozorňujeme občany Slupi a Oleksoviček,
že bude dne 20.8.2016 od 9:00 do 11:00 hod.
přistaven ve Slupi za rybárnou kontejner
na

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Co do velkoobjemového kontejneru patří:

starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo.

Co do velkoobjemového kontejneru Nepatří:

nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Děkujeme že chráníte naše životní prostředí !


Odběr nebezpečného odpadu 9. dubna 2016 (04/03/16)

Děkujeme že chráníte naše životní prostředí !

V sobotu 9.4.2014 v době od 10:20 do 10:50 u zastávky autobusu ve Slupi bude přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad, a to:

 • Agrochemický odpad
 • Jedlé tuky a oleje
 • Barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Rozpouštědla, kyseliny, zásady
 • Obaly obsahující nebezpečné látky
 • Detergenty – odmašťovací přípravky
 • Fotochemikálie
 • Nepoužité léky
 • Baterie a akumulátory
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Dřevo obsahující nebezpečné látky
 • Motorové a převodové oleje
 • Pneumatiky z osobních vozidel a motocyklů

Tekuté a sypké odpady budou přebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovových nebo papírových).

Děkujeme že chráníte naše životní prostředí !


Sběr bioodpadu v obci - informace pro občany  mající zájem o sběr (03/07/16)

POPELNICE NA BIOODPAD VE SLUPI

 • jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudružnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
 • jsou vybaveny dvojitým dnem s mřížkou a velkým množstvím průduchů k odvětrání budou ZDARMA zapůjčeny do domácnosti po dobu udržitelnosti projektu, nejméně však do 31.12.2020
 • předpokládaná četnost svozu bude 1x za 14 dní v období od dubna do listopadu nahlášeným zájemcům budou rozváženy v druhé polovině března


bioodpad-infoleták


více informací najdete na dokumentu PDF>>>

Obsah sekce Ekologie - Voda - Odpady