Obec Slup

Dnes je Tuesday 04/07/20,
svátek má Heřman a Hermína
Pozor - nové změny v odpadovém hospodářství obce roku 2019 (12/22/18)

Informace o připravovaných změnách

odpady_Slup_2019

Plán svozu odpadů pro rok 2019 >>> PDF

V návaznosti na distribuci popelnic na třídění papírů a plastů, které obec zdarma zapujčila v loňském roce do domácností, se zastupitelstvo obce Slup rozhodlo dokoupit další žluté a modré popelnice převážně pro nově postavené popř. nově obydlené domy.

Popelnice budou zapůjčovány pouze do domácností přihlášených k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

Více info na na obecním úřadu, info@slup.cz nebo tel.č. 604 238 675.

K zapůjčení jsou stále také popelnice na bioodpad.Sběrné nádoby na TDOPlán svozu odpadů pro rok 2019 >>> PDF

Argumenty proč mít doma tolik popelnic?

  • Omezení skládkování odpadu od roku 2024 => zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládku (předpoklad je až trojnásobek) => zvýšení poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu
  • Možnost třídit u domu (plast, papír, bioodpad) => zvýšení podílu tříděného vůči netříděnému opdadu => nižší náklady na likvidaci netříděného odpadů => vyšší odměny za tříděný odpad od EKO-KOMu => snížení nákladů na odpadové hospodářství => udržení poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu v rozumné míře.

Děkujeme všem za zodpovědné nakládání s odpady.


Rozbory vody prosinec 2018 (12/22/18)

Rozbory vody prosinec 2018

Vzhledem k problémům z pitnou vodou a jejich vyřešení v prosinci 2018 oznamujeme, že jsou z tohoto měsíce k dispozici protokoly prokazující nezávadnost vody.

Protokoly o zkoušce vody:

Protokoly o zkoušce vody - 3ks >>>

Sběr velkoobj. odpadu - 19.8.2017 (08/14/17)

Upozorňujeme občany Slupi a Oleksoviček
že bude DNE 19.8.2017 OD 9:00 DO 11:00 hod.
přistaven ve Slupi za rybárnou kontejner na
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Co do velkoobjemového kontejneru patří:

starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo.

Co do velkoobjemového kontejneru Nepatří:

nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.


Obsah sekce Ekologie - Voda - Odpady