Obec Slup

Dnes je Thursday 06/04/20,
svátek má Dalibor
Rozbory vody prosinec 2018 (12/22/18)

Rozbory vody prosinec 2018

Vzhledem k problémům z pitnou vodou a jejich vyřešení v prosinci 2018 oznamujeme, že jsou z tohoto měsíce k dispozici protokoly prokazující nezávadnost vody.

Protokoly o zkoušce vody:

Protokoly o zkoušce vody - 3ks >>>

Sběr velkoobj. odpadu - 19.8.2017 (08/14/17)

Upozorňujeme občany Slupi a Oleksoviček
že bude DNE 19.8.2017 OD 9:00 DO 11:00 hod.
přistaven ve Slupi za rybárnou kontejner na
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Co do velkoobjemového kontejneru patří:

starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo.

Co do velkoobjemového kontejneru Nepatří:

nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.


Svoz nebezpečných odpadů (10/17/16)

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V sobotu 22. října v době od 10:00 do 11:00 hod. bude u zastávky autobusu ve Slupi přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad (tyto následující druhy odpadů ):

  • Agrochemický odpad
  • Barvy, tiskařské barvy, obsahující nebezpečné látky
  • Rozpouštědla
  • Kyseliny,zásady
  • Obaly obsahující nebezpečné látky
  • Nepoužitá cytostatika - léky
  • Baterie a akumulátory
  • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
  • Motorové,převodové oleje

Tekuté a sypké odpady budou odebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovových nebo papírových).

Nebudou se odvážet pneumatiky a velké elektro spotřebiče.


Obsah sekce Ekologie - Voda - Odpady