Navigace

Partnerství a spolupráce


Nacházíte se: Hlavní stránka / Obecní aktivity / Partnerství a spolupráce
Mikroregion Dyje (Svazek obcí Dyje)

se rozkládá na území okresu Znojmo a tvoří ho sedm obcí. Zakladatelé dobrovolného svazku obcí, ve smyslu ustanovení §46 odst.2. písm. b) zákona č.128/2000 Sb, byly obce DYJÁKOVICE, HRÁDEK, KŘÍDLŮVKY, SLUP, STRACHOTICE a VALTROVICE.(pozn.: do roku 2015 byla členem i obec JAROSLAVICE) Tyto prostřednictvím svých zastupitelstev delegovali vůli založit svazek za účelem realizace strategického plánování udržitelného rozvoje v dohodnutých oblastech společných zájmů. Zakladatelská smlouva byla registrována u patřičných územních orgánů v závěru roku 2003.

Orgány sdružení:

Výbor SO Dyje
 • Předseda Ing. Jindřich Rosa
 • Místopředseda Mgr. Luděk lahner
 • Členové: Josef Gajdošík, Blanka Fučíková, Ing. Luděk Müller, Ing. Jiří Slezák
Kontrolní a revizní komise
 • Předseda Josef Gajdošík
 • členové Ing. Jiří Slezák, Blanka Fučíková
Více informací na www.sodyje.cz


DSO Jaroslavice, Slup

Předmětem činnosti je distribuce pitné vody v obcích Jaroslavice a Slup se sídlem na obecním úřadě v Jaroslavicích.

Orgány sdružení:

Výbor DSO
 • Předseda Petr Zálešák
 • Místopředseda Ing. Jiří Slezák
 • Člen Josef Juhaňák
Kontrolní a revizní komise
 • Předseda Martin Feranec
 • Členové Mgr. Eliška Boorová, Jaroslava Slouková
Hlavní inventarizační komise
 • Předseda Ing. Jiří Slezák
 • Členové Jaroslava Slouková, Josef Juhaňák, Jarmila Plánková
Likvidační komise
 • Luděk Juhaňák
 • Mgr. Eliška Boorová

Odkazy na některé dokumenty:

Závěrečný účet DSO J+S 2014, včetně příloh >>>


Dobrovolné sdružení obcí Strachotice - Slup

Předmětem činnosti je zajištění odvádění a čistění odpadních vod, včetně smluvního vztahu k občanům a institucím v obci Strachotice a SLup.

Orgány sdružení:

Předsednictvo DSO
 • Předseda Ing. Luděk Müller
 • Místopředseda Ing. Jiří Slezák
 • Člen Bohuslav Šťavík
Kontrolní a revizní komise
 • Martin Feranec
 • Leoš Brabec
 • Markéta Tkadlecová

Odkazy na některé dokumenty: