Navigace

Hlášení obecního rozhlasu


Nacházíte se: Hlavní stránka / Hlášení obecního rozhlasu

Hlášení obecního úřadu na webu obce

Vzhledem k tomu, že hlášení obecního rozhlasu je podmíněno přítomností občanů v době hlášení, bude text hlášení zveřejňován i v této nové rubrice. Věříme, že tato služba bude přínosná.

Obsahově bude zveřejněno vždy poslední hlášení, které v odůvodnitelných případech může připomenout i informace z hlášení předchozích - zejména pokud hrozí prodlení a připomenutí má svoji důležitost.

Připomínky a případné reakce na sdělení můžete uplatnit na e-mailové adrese info@slup.cz.Hlášení rozhlasu 12.3.2018
(12.3.2018)
 • Obecní úřad ve Slupi zve všechny občany na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Slup, která se koná v pondělí 19. 03. 2018 v 18.00 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Slupi. (Program je vyvěšen na e-desce a informačních deskách obce Slup) Hlavní body programu: -Informace z činnosti obecního úřadu -Rozbor hospodaření Obce Slup a MŠ Slup k 31.12.2018 -Inventrarizace obce Slup a MŠ Slup k 31.1.2018 -Sazebník úhrad pro rok 2018 -Prodej a pacht majetku obce

 • Upozorňujeme občany, že zítra v úterý 13.března proběhne první svoz plastů.

 • Oznamujeme občanům, že veterinární lékař Libor Jurka provede vakcinaci psů proti vzteklině v sobotu 17. března u zastávky autobusu v obci Slup od 10,00 hodin a v Oleksovičkách od 10,30 hodin. Cena očkovací dávky proti vzteklině je 100,00 Kč/kus
  Cena očkovací dávky proti psince a leptospiroze je 150,00 Kč/kus
  Cena očkovací dávky proti vzteklině, psince a leptospiroze je 200,00 Kč/kus
  Očkovací průkazy s sebou!

 • Klub matek Slup pořádá tuto sobotu 17.3. 2018 od 17.00 hodin v KD Slup VEČER PRO ŽENY. Od 18:00 hod. zahraje divadelní spolek DivOch hru „Jak je důležité míti Filipa“. Dále zde bude prezentace nádobí Tupperware, nehtového studia, zdravé výživy Damodara, kosmetiky Oriflame, možnost zakoupení vína a sýrů. K tanci a poslechu hraje od 20.00 hodin DJ Konvalina. Vstupné 100,-Kč,v ceně vstupného je káva, zákusek ,vzorek vína a květina Nejen ženy srdečně zvou pořadatelé

 • Oznamujeme občanům, že místní poplatek za popelnice a psa lze uhradit na Obecním úřadě ve Slupi a to vždy v pondělí a středu v době od 8:00 do 12:00 hodin a od 15:00 do 18:00 hodin. Poplatky lze uhradit i přes účet, kdy VS občanů ve Slupi je číslo domu a z Oleksoviček je nutné za číslem domu uvést číslo 2. Účet Obce Slup je: 158 349 5379 / 0800 u ČS a.s. Znojmo. Samolepky na popelnice je nutné si po zaplacení vyzvednout na OU ve Slupi. Místní poplatek za popelnice je ve výši 500,- Kč za osobu,děti do 3 let jsou osvobozeny, poplatek za rekreační chalupu je 500,- Kč za objekt a jsou splatné do 30.03.2018. Místní poplatek ze psa je ve výši 100,- Kč a platí jej držitel psa staršího 3.měsíců a je splatný do 31. března