Navigace

Hlášení obecního rozhlasu


Nacházíte se: Hlavní stránka / Hlášení obecního rozhlasu

Hlášení obecního úřadu na webu obce

Vzhledem k tomu, že hlášení obecního rozhlasu je podmíněno přítomností občanů v době hlášení, bude text hlášení zveřejňován i v této nové rubrice. Věříme, že tato služba bude přínosná.

Obsahově bude zveřejněno vždy poslední hlášení, které v odůvodnitelných případech může připomenout i informace z hlášení předchozích - zejména pokud hrozí prodlení a připomenutí má svoji důležitost.

Připomínky a případné reakce na sdělení můžete uplatnit na e-mailové adrese info@slup.cz.Hlášení rozhlasu 15.7.2019
(07/15/19)
  • Oznamujeme občanům, že od pondělí 22.7. do pátku 26.7.2019 bude uzavřen Obecní úřad ve Slupi z důvodu dovolené. V neodkladných záležitostech lze kontaktovat pana starostu na tel. čísle: 604 238 675

  • Pálenice ve starém Kině oznamuje, že přijímá objednávky na pálení kvasu. Pálení bude zahájeno 22.července. Termín pálení si můžete rezervovat na tel. č. 601 127 091 nebo osobně v pálenici na adrese Hrádecká 18, Jaroslavice