Navigace

Hlášení obecního rozhlasu


Nacházíte se: Hlavní stránka / Hlášení obecního rozhlasu

Hlášení obecního úřadu na webu obce

Vzhledem k tomu, že hlášení obecního rozhlasu je podmíněno přítomností občanů v době hlášení, bude text hlášení zveřejňován i v této nové rubrice. Věříme, že tato služba bude přínosná.

Obsahově bude zveřejněno vždy poslední hlášení, které v odůvodnitelných případech může připomenout i informace z hlášení předchozích - zejména pokud hrozí prodlení a připomenutí má svoji důležitost.

Připomínky a případné reakce na sdělení můžete uplatnit na e-mailové adrese info@slup.cz.Hlášení rozhlasu 9.10.2019
(10/11/19)
 • Oznamujeme občanům, že veterinární lékař Libor Jurka provede čipování psů současně s jarním očkováním

 • Povodí Moravy oznamuje občanům, že ve dnech 7.-13.10.2019 bude provedena srážka vody v Dyjsko-mlýnském náhonu. Během této srážky budou prováděny na Dyjsko-mlýnském náhonu na rakouském území údržbové práce. Po dobu této srážky budou průtoky převáděny přes jez Krhovice a nebude dotčen minimální průtok v toku Dyje. Doporučujeme všem dotčeným subjektům využít této srážky k provedení prohlídek stavu koryta náhonu a objektů na něm s možností provedení údržby a oprav.

 • Oznamujeme občanům, že kamenictví GAL bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle:777-888-332 Nabízí:
  • Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení
  • broušení starých hrobů
  • kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování
  • a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu sleva až 30%