Navigace

Ekologie - Voda - Odpady


Nacházíte se: Hlavní stránka / Obecní aktivity / Ekologie - Voda - Odpady

Ekologie, vody, odpady

Vítejte v rubrice věnované ekologickým aspektům, vodnému, kvalitě dodávané vody a odpadovému hospodářství obce. Zde najdete informace, termíny svozů odpadu a jiné související informace, kterými jsou např. oznámení stanoviště včelstev. Většina externích dokumementů bude odkazována z rubriky veřejné dokumenty / Tiskopisy ke stažení , proto je možné hledat i dokumenty k této problematice na tomto místě.

Každý přidaný článek v této rubrice, umístěné v sekci Obecní aktivity, bude avizován v rámci sekce Aktuálně.Pozor - nové změny v odpadovém hospodářství obce od 5.2.2018
(5.2.2018)

Informace o připravovaných změnách

Svoz odpadu 2018

Plán svozu odpadů pro rok 2018 >>> PDF

Počínaje 5. únorem začne obec distribuovat žluté a modré popelnice určené ke třídění plastů a papíru do jednotlivých domácností. Popelnice budou zdarma zapůjčeny majitelům nemovitostí do 31.12.2022 (na základě smlouvy) a poté tyto popelnice budou darovány do vlastnictví majitelů nemovitostí.

Popelnice (2x 200 ks) budou distribuovány přednostně občanům přihlášeným k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (RD - 175, chalupy - 10) a právnickým osobám, které tento systém využívají smluvně (firmy, spolky - cca 7). Zbudou-li nějaké popelnice, budou určeny pro majitele nově postavených RD.

Po vyčerpání zásob výše uvedených popelnic si budou muset další zájemci pořídit popelnici za své a nebo docházet k současným kontejnerovým hnízdům, které však do budoucna budou omezovány. Svoz popelnic na plast a papír nebude zpoplatněn žádným novým poplatkem a bude svážen v rámci místního poplatku za svoz komunálního odpadu, tak jako bio-odpad. Svoz popelnic na plast bude probíhat 1x za 2 týdny a popelnice na papír 1x za 4 týdny (viz plán svozu).


KDO Z OBČANŮ NEBUDE MÍT ZÁJEM O TYTO POPELNICE, NECHŤ TO SDĚLÍ DO 15.2.2018 NA OBECNÍM ÚŘADU OSOBNĚ, POPŘ. EMAILEM NA INFO@SLUP.CZ NEBO NA TEL. Č.604 238 675.
K vůli problémům na straně dodavatele proběhne distribuce popelnic až v druhé polovině února.

Sběrné nádoby na TDOPlán svozu odpadů pro rok 2018 >>> PDF

Argumenty proč mít doma tolik popelnic?

  • Omezení skládkování odpadu od roku 2024 => zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládku (předpoklad je až trojnásobek) => zvýšení poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu
  • Možnost třídit u domu (plast, papír, bioodpad) => zvýšení podílu tříděného vůči netříděnému opdadu => nižší náklady na likvidaci netříděného odpadů => vyšší odměny za tříděný odpad od EKO-KOMu => snížení nákladů na odpadové hospodářství => udržení poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu v rozumné míře.

Děkujeme všem za zodpovědné nakládání s odpady.


Sběr velkoobj. odpadu - 19.8.2017
(14.8.2017)

Upozorňujeme občany Slupi a Oleksoviček
že bude DNE 19.8.2017 OD 9:00 DO 11:00 hod.
přistaven ve Slupi za rybárnou kontejner na
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Co do velkoobjemového kontejneru patří:

starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo.

Co do velkoobjemového kontejneru Nepatří:

nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.


Obsah sekce Ekologie - Voda - Odpady