Mikroregion Dyje (Svazek obcí Dyje)

se rozkládá na území okresu Znojmo a tvoří ho sedm obcí. Zakladatelé dobrovolného svazku obcí, ve smyslu ustanovení §46 odst.2. písm. b) zákona č.128/2000 Sb, byly obce DYJÁKOVICE, HRÁDEK, JAROSLAVICE, KŘÍDLŮVKY, SLUP, STRACHOTICE a VALTROVICE.
Tyto prostřednictvím svých zastupitelstev delegovali vůli založit svazek za účelem realizace strategického plánování udržitelného rozvoje v dohodnutých oblastech společných zájmů. Zakladatelská smlouva byla registrována u patřičných územních orgánů v závěru roku 2003.
Více informací na www.sodyje.cz

DSO Jaroslavice, Slup

informace budou doplněny...


Dobrovolné sdružení obcí Strachotice - Slup

předmětem činnosti je zajištění odvádění a čistění odpadních vod, včetně smluvního vztahu k občanům a institucím v obci Strachotice a SLup.
informace budou doplněny...