Navigace

Informace obecního úřadu


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Aktuálně / Informace obecního úřadu
Mikuláš s čertem navštívili starostu obce
(12/05/07)

Mimořádná událost v Čuli

Mikuláš se svojí družinou navštívil v podvečerních hodinách obecní úřad ve Slupi, jelikož věděl, že jako vždy tam najde pana starostu. Po dlouhém výčtu dobrých skutků, které on sám a s pomocí své družiny (obecního zastupitelstva)vykonal se zdálo, že tato návštěva je pouze za účelem chvály.

Už to vypadalo, že si všichni spolu připijí na zdárný konec roku, náhle však čert zvážně a vysypal ze sebe krátkou větu: "A co pravidelná aktualizace internetových stránek obce starosto, ha ha, kdy se zlepšíš?". Starosta se začervenal a přislíbil, že již učinil první kroky a zdaleka ještě nejsou posledními v tomto roce a potom už napořád bude vše tak jak má být. Čert se spokojil a po té už téměř nevyrušoval, jen se ptal po paní účetní, že by si s ní také rád něco vyřídil. Mikuláš mu ale řekl, že mu to neuteče a že za ní může zaskočit kdykoliv, jelikož důvod si vždy najde. Čert nejprve chtěl hned, dokud si všechny zejména poslední hříchy pamatuje, ale pak si uvědomil, že mezi úřadem a domovem hříšnice je kostel a moc se mu tam najednou nechtělo. Poslechl tedy Mikuláše a dále se již družně bavil.

Potom šli všichni na pivo a starosta dostal na pivním tácku omluvenku psanou krví čerta, aby neměl v tento slavný večer doma problémy. Konec dobrý, vše dobré.

Počet názorů na článek: 1

Oprava hasičské zbrojnice a úpravy jejího okolí
(12/05/07)

Nové okolí hasičské zbrojnice


V měsíci listopadu byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu hasičské zbrojnice a realizaci sadové úpravy jejího okolí. V rámci této úpravy se předpokládá osazení dětského hřiště Kompan. Návrh sadových úprav je zřejmý z uvedeného snímku.
Ing. F. Jeleček
starosta obce

Počet názorů na článek: 0

Vyšel Zpravodaj č.2/2007
(11/14/07)
Upozorňujeme na dostupnou elektronickou verzi Slupského zpravodaje č.2/2007, dostupnou v sekci veřejných dokumentů a rubrice Zpravodaj obce Slup.
Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Informace obecního úřadu