Úřední deska


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Aktuálně / Úřední deska

Elektronická úřední deska obsahuje mimo níže uvedené soubory v tabulce pod ní i další
informační sdělení . další info pod tabulkou
Elektronická Úřední deska obce Slup je umístěna na serveru www.edeska.cz.


P O Z V Á N K A na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje - 7.12.2016 (28.11.2016)

Svazek obcí Dyje
Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma
IČ: 71201378


Pozvánka

na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje,
která se bude konat
ve středu 7. prosince 2016 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrádek.

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení z předchozích zasedání
  3. Rozpočtové opatření č. 4,5/2016
  4. Plán inventur pro rok 2016
  5. Příkaz k zabezpečení inventarizace k 31.12.2016
  6. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Závěr

V Hrádku 29.11.2016

Ing. Jindřich Rosa, v.r.
předseda Svazku

Vyvěšeno: 29.11.2016
Vyvěšeno na el. úř. desce: 29.11.2016
Sejmuto: 7.12.2016
Sejmuto z el. úřední desky: 7.12.2016

Počet názorů na článek: 0

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2015
(18.5.2016)

Návrhu závěrečného účtu za rok 2015

společně s přílohami č.1 FIN 2-12 k 31.12.2015 a č.2 Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření najdete dokumenty na níže uvedených odkazech.

Datum vyvěšení: 17.5.2016
Datum sejmutí: 2.6.2016

Trvalá dostupnost v sekci Veřejné dokumenty / Rozpočty a opatření
Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Úřední deska