Navigace

Úřední deska


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Aktuálně / Úřední deska
Usnesení  ze zasedání ZO č.10/2007
(01/17/08)
V sekci Veřejné dokumenty, rubrice Usnesení a zápisy bylo přidáno usnesení č.10/2007 z jednání ZO Slup.

Přidány usnesení z jednání ZO Slup
(10/26/07)
V sekci Veřejné dokumenty, rubrice Usnesení a zápisy byla přidána chybějící usnesení z jednání ZO Slup.

Odvolání zvýšeného nebezpečí požárů na uzemí Jihomoravského kraje (22.8.2007)
Všem starostům obcí Jihomoravského kraje V Brně 21. srpna 2007

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,v souladu s ustanovením čl. 3 nařízení Jihomoravského kraje č. 164 ze dne 13. 5. 2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru hejtman Jihomoravského kraje ODVOLAL dne 21. 8. 2007 OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, které vyhlásil dne 17. 8. 2007.Z pověření hejtmana Jihomoravského kraje pana Ing. Stanislava Juránka Vám v příloze posílám "Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru" a žádám Vás, aby jste s tímto dokumentem seznámili občany Vašich obcí způsobem u Vás obvyklým.


S pozdravem
Ing. Vladimír Svoboda
odbor kancelář hejtmana tel.: 541 651 514mob.:
725 110 016e-mail: svoboda.vladimir@kr-jihomoravsky.czNa vědomí:Bezpečnostní
rada Jihomoravského kraje,místostarostové obcí Jihomoravského kraje,
tajemníci obcí Jihomoravského kraje,
OPIS Jihomoravského kraje,


Vyhlášení vzniku zvýšeného nebezpečí vzniku požárů hejtmanem Jihomoravského kraje

Obsah sekce Úřední deska