Navigace

Úřední deska


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Aktuálně / Úřední deska
Pozvánka na ustavující schůzi ZO Slup
(11/08/10)

POZVÁNKA

Erb obce Slup
na ustavující zasedání zastupitelstva obce Slup,
konaného ve středu dne 10.11.2010 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Slupi

Program:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Volba volební komise
 5. Volba starosty a místostarosty
 6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 8. Diskuse
 9. Závěr


Schůzi svolává a zve veřejnost

Ing. František Jeleček
starosta obce Slup


Nové dokumenty v sekci Veřejné dokumenty
(03/17/10)

Informace

Do rubriky Usnesení a zápisy v rámci sekce Veřejné dokumenty byla přidána usnesení č. 2/2010 a č.3/2010 zastupitelstva obce Slup.


Přidáno usnesení z jednání ZO Slup č. 12/2009 a 1/2010
(02/15/10)

Do rubriky Usnesení a zápisy v rámci sekce Veřejné dokumenty bylo přidáno Usnesení č. 12/2009 zastupitelstva obce Slup konané 16.12.2009 Usnesení č. 12/2009 zastupitelstva obce Slup, konaného 16.12.2009 (html verze) Usnesení č. 12/2009 zastupitelstva obce Slup, konaného 16.12.2009 (doc verze) Usnesení č. 12/2009 zastupitelstva obce Slup, konaného 16.12.2009 (odt verze) Usnesení č. 12/2009 zastupitelstva obce Slup, konaného 16.12.2009 (pdf verze) a Usnesení č. 1/2010 konaného 20.1.2010 Usnesení č. 1 Obecního zastupitelstva ve Slupi, konané 20.1.2010 (html verze) Usnesení č. 1 Obecního zastupitelstva ve Slupi, konaného 20.1.2010 (doc verze) Usnesení č. 1 Obecního zastupitelstva ve Slupi, konaného 20.1.2010 (odt verze) Usnesení č. 1 Obecního zastupitelstva ve Slupi, konaného 20.1.2010 (pdf verze)

.

Obsah sekce Úřední deska