Navigace

Úřední deska


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Aktuálně / Úřední deska
Přidáno usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Slup č. 6/2014
(09/10/14)

Do rubriky Usnesení a zápisy v rámci sekce Veřejné dokumenty bylo přidáno usnesení č. 6/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Slup konaného 27.8.2014 ikona pdf [pdf, 48 KiB]


Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013
(05/02/14)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SLUP ZA ROK 2013

Návrh závěrečného účtu OBCE SLUP za rok 2013 je v souladu s ustanovením § 17 odst.6, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zveřejňuje se po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu na úřední a el. desce obce Slup.

Závěrečný účet tvoří přílohy:

 • Příloha č.1 – Rozpočtové provizorium na rok 2013
 • Příloha č. 2 –Rozpočet na rok 2013
 • Příloha č. 3 – Rozpočtové hospodaření za rok 2013
 • Příloha č. 4 – Plnění příjmů a výdajů, Výkaz FIN 2-12 M
 • Příloha č. 5 – Schválená účetní závěrka (Rozvaha,Výkaz zisku a ztrát, výkaz příloha)
 • Příloha č. 6 – Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2013
 • Příloha č. 7 – Rozbor hospodaření za rok 2013
 • Příloha č. 8 – Zpráva o výsledku inventarizace
 • Příloha č. 9 – Schválená účetní závěrka MŠ Slup(Rozvaha,Výkaz zisku a ztrát,výkaz příloha)
 • Příloha č.10- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Odkazy na dokumenty:

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SLUP ZA ROK 2013
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SLUP ZA ROK 2013 - Přílohy

Vyvěšeno dne : 05.05.2014
Sňato dne: 22. 05. 2014

Zveřejněno na elektronické desce v době od 5.5.2014 do 22.5. 2014

Do výše uvedených podkladů pro návrh na závěrečný účet obce Slup za rok 2013 lze nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadě ve Slupi vždy: v pondělí a středu v době od 8.00 - 12.00 hod. a 15.00 - 18.00 hod.


Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje konanou 24. 4. 2014 (16.4.2014)

Svazek obcí Dyje
Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma
IČ: 71201378


Pozvánka

na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje,
která se bude konat
ve čtvrtek 24. dubna 2014 ve 14:00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrádek.

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení z minulého zasedání
 • Rozpočtové opatření č. 3/2013
 • Inventarizační zpráva a zápis o výsledku inventarizace k 31.12.2013
 • Rozbor hospodaření k 31.12.2013
 • Oznámení o vystoupení ze svazku – Obec Jaroslavice
 • Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
 • Rozpočet SO Dyje na rok 2014
 • Diskuze
 • Závěr

V Hrádku 15. dubna 2014

Jan Stavinoha
předseda SvazkuObsah sekce Úřední deska