Navigace

Investiční akce v obci


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Aktuálně / Investiční akce v obci
Nová páteřní silnice obcí
(11/12/07)

Asfalt jako ve městě


Při průjezdu obcí Slup si nelze nevšimnout nového povrchu hlavní průjezdní silnice. Nový asfalt téměř celého průjezdu obcí, navazující na stávající nové komunikace k vodnímu mlýnu dodává obci potřebnou upravenost, kterou nelze přehlédnout.

Určitě se takové věci nedějí samy a je dobře, že zastupitelstvo obce umí správně využít možností k tolik potřebnému zvelebení vlastní obce. Věříme, že avizovaná uzavírka silnice III/3978 v průtahu obce Slup nezpůsobila mimořádné potíže a výsledek bude dlouho ku prospěchu obyvatel i návštěvníků obce.


Níže text ze Slupského zpravodaje 2/2007


Na přelomu měsíce října a listopadu se  silnice třetí třídy v průtahu obcí dočkala kvalitního povrchu z asfaltového betonu. Je to další příspěvek k výraznému zlepšení vzhledu naší obce.  Jelikož jde o „státní“ silnici, byla oprava financována z prostředků Jihomoravského kraje.  Přes naší vesnici je vedená objízdná trasa v souvislosti s opravami na silnici II/408.  Bez opravy povrchu by účinky zvýšené dopravní zátěže vedly k její   devastaci . Lze tedy poděkovat SÚS a odboru dopravy, jmenovitě  Ing. Pavlu Liškovi za uskutečnění dlouhodobého přání obyvatel obce.
Obsah sekce Investiční akce v obci