Navigace

Investiční akce v obci


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Aktuálně / Investiční akce v obci
Větrná elektrická energie v naší obci
(04/23/08)

BUDOU VE SLUPI „VĚTRNÍKY“?

Na mnoha místech republiky probíhají přípravy staveb, či již stavby elektráren využívajících k výrobě elektrické energie obnovitelné zdroje, vítr a slunce. Obec se nachází v oblasti, která má nejvíce slunečních dnů a síle větru zatím čelí jen četné větrolamy. Je to v podstatě naše jediná dosažitelná výhoda. Po zvážení všech technických, estetických, ekologických, ekonomických a dalších dopadů, rozhodlo zastupitelstvo obce akceptovat nabídku firmy KV Venti, která se zabývá přípravou, realizací a následným servisem větrných elektráren.

V přípravném období zhruba dvou let budou prověřeny možné dopady na životní prostředí (EIA), reálnost budoucího připojení na elektrickou rozvodnou soustavu a ekonomická efektivnost provozu. V teoretickém výhledu je počítáno s vybudováním větrného parku až o 39 elektrárnách na katastru obce. Na území obce Strachotic se podobně počítá s dalšími 30 kusy elektráren, podobně v menší míře i u obce Dyjákoviček, případně i Vrbovce. Budování větrných elektráren se u nás předpokládá v oblasti mezi Danížem a státní hranicí. Přesné umístění i počet vyplyne po skončení průzkumů.

V případě uskutečnění výstavby, zhruba do čtyř let, má obec garantovaný roční příjem z každé elektrárny ve výši 150 tisíc korun ročně. Podobně i majitel pozemku, na kterém bude elektrárna instalována, dostane za ní ročně 120 tisíc korun . Výše uvedených příjmů je minimální. Pozemky kolem elektráren, až na malé plochy, může přitom vlastník nadále zemědělsky využívat. Ve zmíněném území se počítá s větrnými elektrárnami typu Vestas 90 , Tento typ má výkon 2 MW .

Zastupitelé měli možnost tento typ shlédnout u obce Pavlov v kraji Vysočina a detailně se seznámit s jejich chodem, parametry a vnitřním zařízením. Poznatek z provozu těchto elektráren byl u zúčastněných zastupitelů obcí Slupi, Strachotic a Dyjákoviček pozitivní.

(FJ)


(foto obec Slup)

Více informací o větrných elektrárnách - Energie větru
Hnutí Duha
Více informací o větrných elektrárnách KV VENTI


Nová páteřní silnice obcí
(11/12/07)

Asfalt jako ve městě


Při průjezdu obcí Slup si nelze nevšimnout nového povrchu hlavní průjezdní silnice. Nový asfalt téměř celého průjezdu obcí, navazující na stávající nové komunikace k vodnímu mlýnu dodává obci potřebnou upravenost, kterou nelze přehlédnout.

Určitě se takové věci nedějí samy a je dobře, že zastupitelstvo obce umí správně využít možností k tolik potřebnému zvelebení vlastní obce. Věříme, že avizovaná uzavírka silnice III/3978 v průtahu obce Slup nezpůsobila mimořádné potíže a výsledek bude dlouho ku prospěchu obyvatel i návštěvníků obce.


Níže text ze Slupského zpravodaje 2/2007


Na přelomu měsíce října a listopadu se  silnice třetí třídy v průtahu obcí dočkala kvalitního povrchu z asfaltového betonu. Je to další příspěvek k výraznému zlepšení vzhledu naší obce.  Jelikož jde o „státní“ silnici, byla oprava financována z prostředků Jihomoravského kraje.  Přes naší vesnici je vedená objízdná trasa v souvislosti s opravami na silnici II/408.  Bez opravy povrchu by účinky zvýšené dopravní zátěže vedly k její   devastaci . Lze tedy poděkovat SÚS a odboru dopravy, jmenovitě  Ing. Pavlu Liškovi za uskutečnění dlouhodobého přání obyvatel obce.
Obsah sekce Investiční akce v obci