Navigace

Investiční akce v obci


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Aktuálně / Investiční akce v obci
Opravy silnic v obci dokončeny
(07/20/09)

Dnem 10. července byl opraven poslední úsek silnice III. třídy v průtahu obce. Nově položený asfaltový koberec zejména upravil příčný sklon vozovky a výrazně snížil hlučnost od projíždějících vozidel.

Kvalitní povrch vozovky v obci láká některé řidiče k rychlejší, než povolené jízdě. Pokud se situace bud nadále zhoršovat, bude přistoupeno k aktivnímu opatření - operativnímu měření rychlosti.

Počet názorů na článek: 0

Nové vozovky v obci
(05/11/08)

Oprava místních komunikací pokračuje

8.května provedla firma COLAS CZ, a.s., závod Jih opravu krajské silnice třetí třídy a opravy tří úseků místních komunikací obce Slup. Opraveny byly dva úseky v místní části Oleksovičky a další navazující úsek místní páteřní komunikace přímo ve Slupi.

Oprava místních komunikací si vyžádala celkový náklad 750 tisíc korun.

(FJ)

(foto obec Slup)
Počet názorů na článek: 1

Větrná elektrická energie v naší obci
(04/23/08)

BUDOU VE SLUPI „VĚTRNÍKY“?

Na mnoha místech republiky probíhají přípravy staveb, či již stavby elektráren využívajících k výrobě elektrické energie obnovitelné zdroje, vítr a slunce. Obec se nachází v oblasti, která má nejvíce slunečních dnů a síle větru zatím čelí jen četné větrolamy. Je to v podstatě naše jediná dosažitelná výhoda. Po zvážení všech technických, estetických, ekologických, ekonomických a dalších dopadů, rozhodlo zastupitelstvo obce akceptovat nabídku firmy KV Venti, která se zabývá přípravou, realizací a následným servisem větrných elektráren.

V přípravném období zhruba dvou let budou prověřeny možné dopady na životní prostředí (EIA), reálnost budoucího připojení na elektrickou rozvodnou soustavu a ekonomická efektivnost provozu. V teoretickém výhledu je počítáno s vybudováním větrného parku až o 39 elektrárnách na katastru obce. Na území obce Strachotic se podobně počítá s dalšími 30 kusy elektráren, podobně v menší míře i u obce Dyjákoviček, případně i Vrbovce. Budování větrných elektráren se u nás předpokládá v oblasti mezi Danížem a státní hranicí. Přesné umístění i počet vyplyne po skončení průzkumů.

V případě uskutečnění výstavby, zhruba do čtyř let, má obec garantovaný roční příjem z každé elektrárny ve výši 150 tisíc korun ročně. Podobně i majitel pozemku, na kterém bude elektrárna instalována, dostane za ní ročně 120 tisíc korun . Výše uvedených příjmů je minimální. Pozemky kolem elektráren, až na malé plochy, může přitom vlastník nadále zemědělsky využívat. Ve zmíněném území se počítá s větrnými elektrárnami typu Vestas 90 , Tento typ má výkon 2 MW .

Zastupitelé měli možnost tento typ shlédnout u obce Pavlov v kraji Vysočina a detailně se seznámit s jejich chodem, parametry a vnitřním zařízením. Poznatek z provozu těchto elektráren byl u zúčastněných zastupitelů obcí Slupi, Strachotic a Dyjákoviček pozitivní.

(FJ)


(foto obec Slup)

Více informací o větrných elektrárnách - Energie větru
Hnutí Duha
Více informací o větrných elektrárnách KV VENTI

Počet názorů na článek: 1

Obsah sekce Investiční akce v obci