Navigace

Investiční akce v obci


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Aktuálně / Investiční akce v obci
Rekonstrukce lávky pro pěší přes mlýnský náhon u vodního mlýna je dokončena
(9.3.2015)

Lávka pro pěší je dokončena

Dne 3.3.2015 vydal Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, který je příslušným speciálním stavebním úřadem, kolaudační souhlas pro stavbu "Rekonstrukce lávky pro pěší".

Rekonstrukce probíhala v závěru roku 2014 (viz. předchozí článek). Původní lávka již nevyhovovala platným předpisům, a proto byla celá konstrukce lávky nahrazena novou moderní a bezpečnou mostovkou, zároveň byly zrekonstruovány i betonové břehové opěry lávky. Celková cena stavby, včetně projektové dokumentace, zaměření, poplatků a úhrady za věcné břemeno se vyšplhala 435 918,- Kč.

Ing. Jiří Slezák
starosta obce Slup


(foto obec Slup)
Počet názorů na článek: 0

Rekonstrukce lávky pro pěší přes mlýnský náhon u vodního mlýna.
(25.11.2014)

Rekonstrukce lávky pro pěší

Dnes, to je 25.11.2014, byla úplně demontována lávka pro pěší přes mlýnský náhon u vodního mlýna. Tato lávka byla nahrazena novou mostní konstrukcí. V dalších dnech budou probíhat dokončovací stavební práce, proto je lávka veřejnosti zatím uzavřena.

Prosíme občany o strpení při dokončení stavby a o využití okolních komunikací.

Ing. Jiří Slezák
starosta obce Slup


(foto obec Slup)

Počet názorů na článek: 0

Nová fasáda budovy OÚ ve Slupi
(11.8.2013)

Obecní úřad se obléká do nového kabátu

Po loňské výměně oken v druhém nadzemním podlaží došlo i na opravu fasády budovy obecního úřadu. Oprava se týkala jižního, východního a severního průčelí. Stav fasády byl horší, než se předpokládalo. Týkalo se to zejména šambrán (architektonický prvek používaný k orámování oken či dveří ) druhého podlaží a bosáží ( plastický výstupek ). Po omytí tlakovou vodou došlo většinou k jejich rozpadu. Šambrány u prvního nadzemního podlaží byly nově doplněny o římsu pod parapetem. Postup stavebních úprav i rozsah poškození dokumentují přiložené snímky.


(foto obec Slup)
Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Investiční akce v obci