Navigace

Povinně zveřejňované informace


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

V tomto článku uveřejňujeme informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a osnovu popisu postupů dle § 5 odst. 1 písm. d) tohoto zákona.

 1. Název

  Obec Slup

 2. Důvod a způsob založení

 3. Organizační struktura

  viz. rubrika Obecní úřad a Obecní zastupitelstvo

 4. Kontaktní spojení

  Obecní úřad Slup, Slup 42, 671 28 pošta Jaroslavice
  Telefon, fax, záznamník: 515 235 429
  e-mail: info@slup.cz

  1. Kontaktní poštovní adresa

   Obecní úřad Slup, Slup 42
   Slup
   671 28 pošta Jaroslavice

  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Obecní úřad Slup, Slup 42
   Slup

  3. Úřední hodiny
   Pondělí 8:00 - 12.3015.00 - 18.00
   Úterý -
   Středa 8:00 - 12.3015.00 - 18.00
   Čtvrtek -
   Pátek 8.00 - 12.00
  4. Telefonní čísla
   Telefon, fax, záznamník: 515 235 429
   Mobilní telefon: 604 238 675 (Tento telefon je zveřejněn v souladu s vyhl. MVaInformatiky, používejte prosím pouze v nutných případech)
  5. Čísla faxu

   515 235 429

  6. Adresa internetové stránky

   http://www.slup.cz

  7. Adresa e-podatelny

   Doporučené zprávy zasílejte do datové schránky obce Slup: k86aj57

  8. Další elektronické adresy
   Starosta: Ing. Jiří Slezák <starosta@slup.cz>
   Místostarosta: Martin Feranec <mistostarosta@slup.cz>
   Účetní: Kamila Balíková <ucetni@slup.cz>
   Referentka: Kamila Balíková <info@slup.cz>
 5. Případné platby lze poukázat

  1583495379 / 0800

 6. 00637017

 7. DIČ

 8. Dokumenty

  1. Seznamy hlavních dokumentů

   Dokumenty jsou rozděleny do rubrik:

   Dokumenty vyvěšené na úřední desce jsou dostupné na elektronické úřední desce.

  2. Rozpočet

   Rozpočty jsou dostupné v rubrice Rozpočty a opatření.

 9. Žádosti o informace

 10. Příjem žádostí a dalších podání

 11. Opravné prostředky

 12. Formuláře

  Tiskopisy jsou dostupné ke stažení v rubrice Tiskopisy ke stažení.

 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 14. Předpisy

  1. Nejdůležitější používané předpisy

  2. Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací

  1. Sazebník úhrad za poskytování informací

  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 16. Smlouvy uzavřené Obcí Slup s ostatními subjekty

  1. Úplné smlouvy - naskenované dokumenty s podpisy stran

 17. Licenční smlouvy

  1. Vzory licenčních smluv

  2. Výhradní licence

 18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy jsou dostupné ke stažení v rubrice Výroční zprávy.

 19. Kontakty pověřence GDPR za obec Slup
  • Schola Servis GDPR, s.r.o.
  • Sídlo: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
  • IČ: 04223748
  • Osoba pověřence:JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D.,MBA.
  • tel.:732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
  • e-mail.: poverenec@gdprdoskol.cz
  • datová schránka: 5b36car