Navigace

Hlášení obecního rozhlasu


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Hlášení obecního rozhlasu

Hlášení obecního úřadu na webu obce

Vzhledem k tomu, že hlášení obecního rozhlasu je podmíněno přítomností občanů v době hlášení, bude text hlášení zveřejňován i v této nové rubrice. Věříme, že tato služba bude přínosná.

Obsahově bude zveřejněno vždy poslední hlášení, které v odůvodnitelných případech může připomenout i informace z hlášení předchozích - zejména pokud hrozí prodlení a připomenutí má svoji důležitost.

Připomínky a případné reakce na sdělení můžete uplatnit na e-mailové adrese info@slup.cz.Hlášení rozhlasu 23.2.2018
(23.2.2018)
  • Sbor dobrovolných hasičů Slup zve všechny své občany na masopustní zábavu včetně tomboly, která se koná zítra, to je 24.2.2018 ve 20 hodin v kulturním domě ve Slupi. Vstupné 100 Kč. Masky mají do 21 hodin vstup zdarma. Současně zveme všechny občany a děti na masopustní průvod po obci Slup a Oleksovičky, který se koná taktéž v sobotu od 9 hodin. Sraz masek před 9. hodinou u kulturního domu.

  • Upozorňujeme občany, že z důvodu zpožděné dodávky nových popelnic na plasty a papír bude svoz těchto popelnic probíhat až od měsíce března. To znamená první svoz žlutých popelnic na plasty proběhne 13. března a modrých popelnic na papír 26. března a dále dle zveřejněného harmonogramu svozu odpadů pro rok 2018.