Navigace

Hlášení obecního rozhlasu


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Hlášení obecního rozhlasu

Hlášení obecního úřadu na webu obce

Vzhledem k tomu, že hlášení obecního rozhlasu je podmíněno přítomností občanů v době hlášení, bude text hlášení zveřejňován i v této nové rubrice. Věříme, že tato služba bude přínosná.

Obsahově bude zveřejněno vždy poslední hlášení, které v odůvodnitelných případech může připomenout i informace z hlášení předchozích - zejména pokud hrozí prodlení a připomenutí má svoji důležitost.

Připomínky a případné reakce na sdělení můžete uplatnit na e-mailové adrese info@slup.cz.Hlášení rozhlasu 30.3.2020
(03/30/20)
  • E.ON dodavatel el. energie oznamuje, že odečet elektroměrů v obci Slup a Oleksovičky proběhne ve čtvrtek 9. dubna 2020 v době od 8:00 do 16:00 hodin. Odečet bude proveden i u elektroměrů jiných dodavatelů elektřiny. Kdo z občanů nebude doma, ať opíše stav elektroměru a připevní je na viditelném místě, kde si jej vyzvedne pracovník provádějící odečet.

  • Oznamujeme občanům, že dle nařízení vlády budou úřední hodiny pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu od 15:00 do 18:00. Mimo tyto hodiny bude obecní úřad vyřizovat vaše žádosti a dotazy na telefonním čísle 515 235 429 nebo 604 238 675, popř. na emailu info@slup.cz. Dále je možné vhodit svou žádost do poštovní schránky ve dveřích obecního úřadu.

  • Oznamujeme občanům, že místní poplatek za popelnice a psa lze uhradit pouze elektronicky Poplatky lze uhradit na účet číslo : 158 349 5379 / 0800 u ČS a.s. Znojmo, VS uveďte číslo domu. Samolepky na popelnice Vám po zaplacení doručíme do Vaši schránky. Případné dotazy Vám zodpovíme na telefonním čísle 515 235 429 nebo 604 238 675.

  • Upozorňujeme občany, že od 19.3. je zákaz vycházení bez roušky či jiného zakrytí tváře. Jelikož je v současné době roušek nedostatek, doporučujeme si vyrobit roušky například z bavlny. Návody naleznete na internetu nebo jsou vytištěné v obchodě u pana Jugy,zde je i k odběru omezený počet roušek, které průběžně doplňujeme. Prosíme občany ,kteří šijí roušky doma a mají jich přebytek mohou tyto roušky poskytnout do obchodu pana Jugy nebo na obecní úřad

  • Oznamujeme občanům, že místní poplatek za popelnice a psa lze uhradit pouze elektronicky Poplatky lze uhradit na účet číslo : 158 349 5379 / 0800 u ČS a.s. Znojmo, VS uveďte číslo domu. Samolepky na popelnice Vám po zaplacení doručíme do Vaši schránky. Případné dotazy Vám zodpovíme na telefonním čísle 515 235 429 nebo 604 238 675.

  • Obecní úřad zároveň nabízí pomoc zejména starším občanům, kteří si nemohou nakoupit potraviny případně vyzvednout léky, ani jim toto nemohou zajistit členové rodiny, známí či sousedi. V případě potřeby volejte na telefonní číslo 515 235 429 nebo 604 238 675, popř. pište na email info@slup.cz.

  • Vyzýváme všechny občany, aby dodržovali karanténu a dbali pokynů vlády ČR.

  • Oznamujeme rodičům žáků ZŠ Strachotice, že je možno vyzvednout Žádost o ošetřovné i před Obecním úřadem.