Navigace

Hlášení obecního rozhlasu


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Hlášení obecního rozhlasu

Hlášení obecního úřadu na webu obce

Vzhledem k tomu, že hlášení obecního rozhlasu je podmíněno přítomností občanů v době hlášení, bude text hlášení zveřejňován i v této nové rubrice. Věříme, že tato služba bude přínosná.

Obsahově bude zveřejněno vždy poslední hlášení, které v odůvodnitelných případech může připomenout i informace z hlášení předchozích - zejména pokud hrozí prodlení a připomenutí má svoji důležitost.

Připomínky a případné reakce na sdělení můžete uplatnit na e-mailové adrese info@slup.cz.Hlášení rozhlasu 19.11.2018
(19.11.2018)
 • Obecní úřad ve Slupi zve všechny občany na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Slup, která se koná v pondělí dne 26. listopadu 2018 v 18.00 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Slupi . (Program je vyvěšen na e-desce a informačních deskách obce Slup) Hlavní body programu:
  • Informace z činnosti obecního úřadu
  • Rozbor hospodaření k 30.09.2018
  • Rozpočtové opatření č. 13/2018
  • Pacht a prodej majetku obce
  • Smlouva o připojení k distribuční soustavě

 • Klub matek ve Slupi pořádá v sobotu 1.prosince 2018 v kulturním domě ve Slupi v 15.00 hodin Mikulášskou besídku pro děti. Divadlo Kejkle má pro děti připravený Čertovský rej: soutěže, hry, tanec… Poté přijde sv. Mikuláš se svojí družinou obdarovat děti. Po nadílce se přesuneme k slavnostnímu rozsvěcení stromečku u mateřské školky. Občerstvení je zajištěno, vstupné dobrovolné
  Předprodej mikulášských balíčků proběhne dnes ve čtvrtek 22.listopadu a v pátek 30. listopadu v kulturním domě ve Slupi vždy od 17:00 do 18:00 hod, cena mikulášského balíčku je 50,-Kč

 • Obec Slup zve všechny občany k účasti na výsadbě aleje republiky při příležitosti oslav 100 let od vzniku Československé republiky. Výsadba aleje proběhne v sobotu dne 24. listopadu od 14:00 hodin v areálu Muzea ČS opevnění nad obcí Slup. Nářadí k výsadbě aleje si rosím přineste s sebou. Vyhloubené díry, upevňovací materiál, 20 ks líp a javorů budou připraveny. Bude připraveno také posezení a drobné občerstvení( špekáčky, čaj, svařák). V případě špatného počasí bude provedena alespoň část výsadby a posezení bude přesunuto do místního pohostinství.