Navigace

Hlášení obecního rozhlasu


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Hlášení obecního rozhlasu

Hlášení obecního úřadu na webu obce

Vzhledem k tomu, že hlášení obecního rozhlasu je podmíněno přítomností občanů v době hlášení, bude text hlášení zveřejňován i v této nové rubrice. Věříme, že tato služba bude přínosná.

Obsahově bude zveřejněno vždy poslední hlášení, které v odůvodnitelných případech může připomenout i informace z hlášení předchozích - zejména pokud hrozí prodlení a připomenutí má svoji důležitost.

Připomínky a případné reakce na sdělení můžete uplatnit na e-mailové adrese info@slup.cz.Hlášení rozhlasu 4.2.2019
(4.2.2019)
  • Obecní úřad ve Slupi zve všechny občany na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Slup, která se koná dnes v pondělí dne 4. února mimořádně v 18.30 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Slupi . (Program je vyvěšen na e-desce a informačních deskách obce Slup) Hlavní body programu: • -Informace z činnosti obecního úřadu • -Rozpočtové opatření č. 16/2018 • -Zařazení do majetku obce-Garážová stání pro hasičskou techniku • -Odpisový plán Obce Slup a MŠ Slup na rok 2019 • -Směrnice č. 1/2019 o poskytování cestovních náhrad • -Žádost o dotaci z rozpočtu obce • -Prodej a pacht majetku obce

  • Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Slup oznamuje, že provádí vyúčtování vodného. Ve dnech 11. – 13. února 2019 bude zavřeno z důvodu čerpání dovolené.

  • Oznamujeme občanům, že místní poplatek za popelnice a psa lze uhradit od ledna na Obecním úřadě ve Slupi. Poplatky lze uhradit i přes účet číslo : 158 349 5379 / 0800 u ČS a.s. Znojmo,VS uveďte číslo domu.Samolepky na popelnice je nutné si po zaplacení vyzvednout na OU ve Slupi. Místní poplatek za popelnice je ve výši 500,- Kč za osobu, děti do 3 let a ZTTP/P jsou osvobozeny, poplatek za rekreační chalupu je 500,- Kč za objekt a jsou splatné do 30.března Místní poplatek ze psa je ve výši 100,- Kč a platí jej držitel psa staršího 3.měsíců a je splatný do 31. března