Navigace

Hlášení obecního rozhlasu


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Hlášení obecního rozhlasu

Hlášení obecního úřadu na webu obce

Vzhledem k tomu, že hlášení obecního rozhlasu je podmíněno přítomností občanů v době hlášení, bude text hlášení zveřejňován i v této nové rubrice. Věříme, že tato služba bude přínosná.

Obsahově bude zveřejněno vždy poslední hlášení, které v odůvodnitelných případech může připomenout i informace z hlášení předchozích - zejména pokud hrozí prodlení a připomenutí má svoji důležitost.

Připomínky a případné reakce na sdělení můžete uplatnit na e-mailové adrese info@slup.cz.Hlášení rozhlasu 6.5.2019
(05/06/19)
  • Ředitelství Mateřské školy Slup oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019 – 2020 se koná v pondělí 6. května 2019 od 13.00 hodin v budově MŠ. Telefon: 515 235 362. K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a očkovací průkaz.

  • Oznamujeme občanům, že čtvrtek 9. a v pátek 10. května bude obecní úřad ve Slupi uzavřen z důvodu dovolené. V neodkladných záležitostech prosím kontaktujte pana starostu na tel. čísle: 604 238 675

  • Sbor dobrovolných hasičů Slup ve spolupráci s Klubem matek ve Slupi srdečně zvou všechny občany na tradiční pálení čarodějnic na místním hřišti v náhradním termínu toto úterý 7. května. Sraz masek je v 19:00 hodin u zastávky autobusu ve Slupi a odletíme společně k našemu velkému ohni. Občerstvení zajištěno, buřty s sebou, srdečně zvou pořadatelé

  • Spolek Jarmínek si vás dovoluje pozvat na netradiční oslavy státního svátku - na Festival veselé ulice. Akce proběhne ve středu 8.5. na náměstí v Jaroslavicích. Na programu dne je od 14:30 - uličnice ulice, aneb uličnické aktivity pro děti a rodiče, od 15:00 maňáskové divadlo, v 16:00 možná přijde i kouzelník a v 17:00 Divadlo Navětvi s vystoupením Dlouhý, široký a bystrozraký. Pro více informací můžete navštívit fb stránky spolku Jarmínek.