Navigace

Hlášení obecního rozhlasu


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Hlášení obecního rozhlasu

Hlášení obecního úřadu na webu obce

Vzhledem k tomu, že hlášení obecního rozhlasu je podmíněno přítomností občanů v době hlášení, bude text hlášení zveřejňován i v této nové rubrice. Věříme, že tato služba bude přínosná.

Obsahově bude zveřejněno vždy poslední hlášení, které v odůvodnitelných případech může připomenout i informace z hlášení předchozích - zejména pokud hrozí prodlení a připomenutí má svoji důležitost.

Připomínky a případné reakce na sdělení můžete uplatnit na e-mailové adrese info@slup.cz.Hlášení rozhlasu 27.1.2020
(11/29/19)
  • Oznamujeme občanům, že tuto sobotu 1. února v 16:00 hodin v Pohostinství v KD ve Slupi se koná Výroční valná hromada SFK Slup. Občerstvení zajištěno, před zahájením se budou vybírat členské příspěvky Srdečně Vás zve výbor SFK Slup

  • Oznamujeme občanům, že místní poplatek za popelnice a psa lze uhradit od ledna na Obecním úřadě ve Slupi. Poplatky lze uhradit i přes účet číslo : 158 349 5379 / 0800 u ČS a.s. Znojmo, VS uveďte číslo domu. Samolepky na popelnice je nutné si po zaplacení vyzvednout na OU ve Slupi. Místní poplatek za popelnice je ve výši 500,- Kč za osobu, děti do 3 let jsou osvobozeny, poplatek za rekreační chalupu je 500,- Kč za objekt a jsou splatné do 31.března. Místní poplatek ze psa je ve výši 100,- Kč a platí jej držitel psa staršího 3.měsíců a je splatný do 31. března