Navigace

Ekologie, vody, odpady

Vítejte v rubrice věnované ekologickým aspektům, vodnému, kvalitě dodávané vody a odpadovému hospodářství obce. Zde najdete informace, termíny svozů odpadu a jiné související informace, kterými jsou např. oznámení stanoviště včelstev. Většina externích dokumementů bude odkazována z rubriky veřejné dokumenty / Tiskopisy ke stažení , proto je možné hledat i dokumenty k této problematice na tomto místě.

Každý přidaný článek v této rubrice, umístěné v sekci Obecní aktivity, bude avizován v rámci sekce Aktuálně.Plán svozu odpadů pro rok 2020
(01/06/20)

Harmonogram svozu odpadů pro rok 2020

Svoz odpadů 2020

Svoz odpadů 2020-legenda

Harmonogram svozu odpadů v obci Slup pro rok 2020 - PDF verze >>>

Svoz nebezpečného odpadu -v sobotu 19.10.2019
(10/16/19)

Svoz nebezpečného odpadu

svoz odpadu 10/2019


V sobotu 19.10.2019 v době od 10:30 do 11:00 u zastávky autobusu ve Slupi bude přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad, a to:

 • Agrochemický odpad
 • Jedlé tuky a oleje
 • Barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Rozpouštědla, kyseliny, zásady
 • Obaly obsahující nebezpečné látky
 • Detergenty – odmašťovací přípravky
 • Fotochemikálie
 • Nepoužité léky
 • Baterie a akumulátory
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Dřevo obsahující nebezpečné látky
 • Motorové a převodové oleje

Tekuté a sypké odpady budou přebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovových nebo papírových)

PNEUMATIKY NEBUDOU VYBÍRÁNY!


Obsah sekce Ekologie - Voda - Odpady