Navigace

Sběr nebezpečného odpadu v obci - sobota 7.11.2015
(10/26/15)

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V sobotu 7. listopadu v době od 9:30 do 10:00 hod. bude u zastávky autobusu ve Slupi přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad (tyto následující druhy odpadů ):


 • Agrochemický odpad
 • Barvy, tiskařské barvy, obsahující nebezpečné látky
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny, zásady
 • Obaly obsahující nebezpečné látky
 • Nepoužitá cytostatika - léky
 • Baterie a akumulátory
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Motorové, převodové oleje

Tekuté a sypké odpady budou odebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovových nebo papírových).

Nebudou se odvážet pneumatiky a velké elektro spotřebiče.


Vyřazená elektronika určitě do vody nepatří !!!
(08/31/15)

Kam s ním?

O víkendu našla skupinka dětí, která se koupala v náhoně kousek pod vodním mlýnem, vyhozený televizor. Tento televizor byl vytažen a odvezen, aby nedošlo ke zranění.

Prosíme občany, aby vysloužilé elektrospotřebiče nevhazovaly do Dyjsko - mlýnského náhonu, ani na jiná místa v obci. Ke zpětnému odběru těchto vysloužilých elektrospotřebičů slouží odběrné místo za mateřskou školou.

Ing. Jiří Slezák
starosta obce


Přebrání nebezpečného odpadu 28.3.2015
(03/12/15)

Výzva

V sobotu 28.3.2015 v době od 9:15 do 9:45 u zastávky autobusu ve Slupi bude přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad, a to:

 • Agrochemický odpad
 • Jedlé tuky a oleje
 • Barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Rozpouštědla, kyseliny, zásady
 • Obaly obsahující nebezpečné látky
 • Detergenty – odmašťovací přípravky
 • Fotochemikálie
 • Nepoužité léky
 • Baterie a akumulátory
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Dřevo obsahující nebezpečné látky
 • Motorové a převodové oleje
 • Pneumatiky z osobních vozidel a motocyklů
Tekuté a sypké odpady budou přebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovových nebo papírových).Děkujeme že chráníte naše životní prostředí !


Obsah sekce Ekologie - Voda - Odpady