Navigace

KLUB MATEK

Klub matek je sdružením žen z obce Slup, které se rozhodujícím způsobem spolu s ostatními v obci působícími sdruženími a zájmovými organizacemi podílí na kulturním a společenském vyžití v obci.

Specifickou zájmovou skupinou je rodina a děti, existuje úzká spolupráce s místní Mateřskou školou a obcí Slup (organizačně OÚ ve Slupi).  • předsedkyně: Michaela Ferancová
  • místopředsedkyně: Miroslava Pěčková
  • hospodářka: Petra Ferancová
  • kronikářka: Libuše Mikulenčáková
  • kulturní referentka: Markéta Tkadlecová
  • revizor 1: Lada Mičulková
  • revizor 2: Ivana Němcová

Složení výboru odsouhlaseno na členské schůzi dne 13.ledna 2017.

Kontakt: